برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش مولفه هاي سرمايه اجتماعي بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، خوراسگان
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي (اعتماد، احترام، ارزش هاي اخلاقي، همکاري، مسووليت پذيري، احساس امنيت، مشارکت اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي) بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) در سال 1390 بود. پژوهش مطالعه اي توصيفي-همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان متاهل به تعداد 1150نفر بود که از اين تعداد نمونه اي 288 نفري با استفاده از فرمول حجم نمونه کرجسي و مورگان (1970) به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رضايت زناشويي انريچ (1979) با 47 سوال که پايايي عامل هاي آن توسط السون و السون (1999) در دامنه اي بين 48.0 تا 90.0 و مهدويان (1376) بين 50.0 تا 87.0 برآورد گرديده است؛ و پرسشنامه محقق ساخته سرمايه اجتماعي با 51 سوال و ضريب آلفاي 75.0 استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل رگرسيون استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد که مولفه هاي مختلف سرمايه اجتماعي شامل اعتماد متقابل زوجين، احترام متقابل، تعاون، ارزش هاي اخلاقي، مسووليت پذيري، احساس امنيت، مشارکت اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي بر رضايت زناشويي تاثير معني داري دارند (p£0.0001).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

قلی زاده، آ.، و اسماعیلیان اردستانی، ز. (1393). نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 15(2 (پیاپی 56)), 37-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225069Vancouver : کپی

قلی زاده آذر، اسماعیلیان اردستانی زهره. نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1393 [cited 2021April18];15(2 (پیاپی 56)):37-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225069IEEE : کپی

قلی زاده، آ.، اسماعیلیان اردستانی، ز.، 1393. نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 15(2 (پیاپی 56)), pp.37-46. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225069>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی