برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير دود قليان و استرس بي حرکتي بر سطح سرمي تومور مارکر CEA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان انتقال خون ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مطالعات نشان داده اند سطح سرمي تومور مارکرها تحت تاثير فاکتورهاي متعددي تغيير مي کند. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير دود قليان و استرس بي حرکتي بر سطح سرمي تومور مارکر CEA در موش هاي صحرايي ماده بالغ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 20 موش صحرايي ماده نژاد ويستار به 4 گروه 5 راسي شامل: 1- گروه شاهد؛ 2- گروه دريافت کننده دود قليان؛ 3- گروه تحت بي حرکتي؛ 4- گروه دريافت کننده دود قليان و تحت بي حرکتي تقسيم شدند. دود تنباکو روزانه 10 بار طي دوره هاي 10 دقيقه اي با 5 دقيقه استراحت و بي حرکتي مزمن طي 2 دوره 2 ساعته روزانه همراه با 2 ساعت زمان استراحت ميان دوره اي انجام شد. پس از 7 هفته، نمونه هاي خوني طي خونگيري از قلب تهيه شد، سپس سطح سرمي
CEA به روش راديو ايميونواسي اندازه گيري شد. داده ها توسط آناليز واريانس يک طرفه بين گروه ها در سطح معني داري 0.001=p مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: سطح سرمي
CEA در موش هاي تحت بي حرکتي مزمن، دريافت کننده دود قليان و نيز موش هاي تحت هر دو تيمار نسبت به گروه شاهد، افزايش معني داري نشان داد (0.001>p). همچنين اختلاف ميزانCEA  سرمي حيوانات تحت بي حرکتي مزمن با گروه دريافت کننده دود قليان، معني دار بود (0.001>p). از طرفي، سطح CEA سرمي موش هاي تحت هر دو تيمار نسبت به دو گروه اخير، تفاوت معني داري داشت (0.001>p).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد دود قليان و بي حرکتي در موش ها باعث افزايش شديد سطح سرمي تومور مارکر
CEA مي شود.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی