4 SID.ir | آسيب هاي زانو و عوامل همراه در ورزشکاران استان گيلان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

آسيب هاي زانو و عوامل همراه در ورزشکاران استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتوپدی، بیمارستان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شناخت اپيدميولوژي آسيب هاي زانو در ورزشکاران باعث پيشگيري بهتر و تشخيص و درمان موثرتري مي شود. در حد آگاهي ما در ايران در هيچ مطالعه اي فراواني آسيب هاي زانو به دنبال ورزش و عوامل مرتبط با آن اجرا نشده است، اين مطالعه درصدد پر کردن خلا موجود برآمده است.
هدف: ارزيابي اپيدميولوژي آسيب هاي زانو در ورزشکاران مراجعه کننده به هيات پزشکي ورزشي استان گيلان در سال هاي 91-1389
مواد و روش ها: از 2035 ورزشکار با آسيب ناشي از ورزش مراجعه کننده به درمانگاه هيات پزشکي- ورزشي استان گيلان، 1409 مورد (%69.2) با مفصل زانو مرتبط بوده و در اين بررسي وارد شدند. پس از ثبت ويژگي هاي دموگرافي و معاينه فيزيکي، در لزوم راديوگرافي ساده رخ و نيم رخ زانو و در شک در تشخيص، ارزيابي تکميلي به کمک MRI و در نهايت آرتروسکوپي براي تعيين انواع آسيب هاي زانو اجرا شد.
نتايج: %75.8بيماران مرد و %24.2 زن بودند. پارگي رباط صليبي قدامي (ACL) شايع ترين علت آسيب داخل زانو (%44.7) بود و در رتبه هاي بعدي منيسک داخلي (%23.5) و منيسک خارجي (%21.6) قرار گرفتند. نزديک نيمي از بيماران بين 20-29 سالگي بودند. با وجود اين که زنان تعداد کمتري را شامل مي شدند، اما ميزان پارگي ACL به طور معني دار در آنها بيشتر بود (P<0.0001). بيشترين آسيب بدنبال دو ورزش اصلي فوتبال/فوتسال (56%) و ورزش هاي رزمي (31%) ايجاد شده بود. بيشترين ميزان پارگي ACL در مردان مربوط به رشته فوتبال (66%) و در زنان مربوط به ورزش هاي رزمي (89%) بود.
نتيجه گيري: ميزان رخداد و الگوي آسيب هاي زانو در ورزشکاران به عواملي نظير نوع ورزش، جنس و سن ورزشکار وابسته است. اين مطالعه نشان داد که پارگي رباط صليبي قدامي، شايع ترين آسيب به دنبال تروماهاي ورزشي بوده و زنان رزمي کار و مردان فوتباليست بيش از ساير ورزشکاران در معرض اين آسيب قرار دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 501
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی