برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل پيش بين بهزيستي روان شناختي در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، البرز، کرج، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مفهوم بهزيستي روان شناختي حاکي از يک ساختار چندبعدي شامل نگرش هاي زندگي است و براي بررسي اين که آيا شخص از پتانسيل، اهداف ، کيفيت روابط با ديگران و آن چه درباره زندگيش احساس مي کند، آگاه است يا خير، طراحي شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي متغيرهاي سرمايه روان شناختي، سرمايه اجتماعي، سخت رويي روان شناختي و هوش معنوي به عنوان عوامل پيش بين بهزيستي روان شناختي مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه پژوهش شامل تمامي دانشجويان دانشگاه هاي خوارزمي، آزاد و پيام نور کرج در سال تحصيلي 92-1391 و نمونه 377 نفر از دانشجويان مي باشند که به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديدند. بدين صورت که ابتدا از هر دانشگاه سه دانشکده به عنوان خوشه انتخاب و سپس به 50 نفر از هر دانشکده پرسشنامه تحويل داده شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه بهزيستي روان شناختي ريف (
PWBS)، پرسشنامه سرمايه روان شناختي لوتانز (PCQ)، مقياس سرمايه اجتماعي دلاويز (DSCS)، پرسشنامه زمينه يابي ديدگاه هاي شخصي کوباسا (PVSQ) و مقياس خود ارزيابي هوش معنوي کينگ (SISRI-24) استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و به روش هاي همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره، در سطح معناداري P<0.05 انجام شد.
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي سرمايه روان شناختي، سرمايه اجتماعي، سخت رويي روان شناختي و هوش معنوي 59.1%، تغييرات بهزيستي روان شناختي را پيش بيني مي کنند و همبستگي مثبت و معناداري (
0.76=r و P<0.05) با بهزيستي روان شناختي دارند.
نتيجه گيري: عوامل سرمايه روان شناختي، سرمايه اجتماعي ، سخت رويي روان شناختي و هوش معنوي، تغييرات بهزيستي روان شناختي دانشجويان را پيش بيني مي کنند و روان درمان گران مي توانند با دستکاري اين عوامل باعث افزايش بهزيستي روان شناختي دانشجويان گردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاکرمی، م.، و داورنیا، ر.، و زهراکار، ک. (1393). عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), 21(3), 468-481. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224716Vancouver : کپی

شاکرمی محمد، داورنیا رضا، زهراکار کیانوش. عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 1393 [cited 2021June16];21(3):468-481. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224716IEEE : کپی

شاکرمی، م.، داورنیا، ر.، زهراکار، ک.، 1393. عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), [online] 21(3), pp.468-481. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224716. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 308 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی