برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي آموزش تغذيه به دو روش بحث گروهي و بسته چندرسانه اي بر حيطه هاي يادگيري زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بارداري، از پرمخاطره ترين دوره هاي زندگي زنان است و تغذيه اين دوران، سلامت مادر و جنين را تحت تاثير قرار مي دهد. اين مطالعه با هدف مقايسه اثربخشي آموزش تغذيه به روش بحث گروهي و به کارگيري بسته چندرسانه اي بر حيطه هاي يادگيري زنان باردار انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي قبل و بعد با گروه کنترل مي باشد که در سال 1392، روي 150 نفر از زنان باردار انتخاب شده از بين مراکز بهداشتي- درماني شهرستان مشهد، به روش سهميه اي غيرتصادفي، انجام شد. قبل مداخله، پيش آزمون با پرسش نامه محقق ساخته رواپاياشده به روش آزمون مجدد و ضريب آلفاي کرونباخ، از آزمودني ها صورت گرفت. يک ماه بعد از مداخله، پرسش نامه پس آزمون تکميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
spss20 و آزمون هاي آماري ANOVA يک طرفه، تي زوجي، مک نمار، کاي اسکوئر و در سطح p<0.05 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در گروه بسته چندرسانه اي ميانگين نمرات پاياني، بيشتر از گروه هاي بحث گروهي و کنترل بود. بعد از مداخله، نمرات حيطه شناختي اختلاف کاملا معناداري درگروه هاي بسته چندرسانه اي، بحث گروهي و کنترل داشت (p=0.000) نمرات حيطه عاطفي بعد ازمداخله درگروه هاي بسته چندرسانه اي، بحث گروهي و کنترل اختلاف معناداري نداشت (p=0.061).
نتيجه گيري: دو روش به کارگيري بسته جندرسانه اي و بحث گروهي موجب ارتقاي قابل توجهي برنمرات حيطه شناختي گروه هاي تحت مداخله نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مشکی، م.، و شفقی، خ.، و سیدی ثانی، س. (1393). مقایسه اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته چندرسانه ای بر حیطه های یادگیری زنان باردار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), 21(3), 441-452. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224696Vancouver : کپی

مشکی مهدی، شفقی خسرو، سیدی ثانی سیده خدیجه. مقایسه اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته چندرسانه ای بر حیطه های یادگیری زنان باردار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 1393 [cited 2021April12];21(3):441-452. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224696IEEE : کپی

مشکی، م.، شفقی، خ.، سیدی ثانی، س.، 1393. مقایسه اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته چندرسانه ای بر حیطه های یادگیری زنان باردار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), [online] 21(3), pp.441-452. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224696>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی