برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت درماني خدمات دندان پزشکي ترميمي، مبتني بر نيازهاي جامعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اولين و اساسي ترين گام در برنامه ريزي هر سيستم، نيازسنجي است و با شناسايي مهمترين نيازها، مبنايي براي تعيين اهداف و بستري مناسب براي سامان دهي ساير عناصر فراهم مي شود. اين پژوهش، به منظور نيازسنجي خدمات دندان پزشکي ترميمي بر اساس نيازهاي جامعه، انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش، از نوع توصيفي- مقطعي بوده و گردآوري اطلاعات به وسيله فرم ثبت اطلاعات که روايي آن تاييد شده؛ انجام گرفته است. نيازهاي دندان پزشکي ترميمي از ميان پرونده 1027 نفر از مراجعه کنندگان، در طي سه ماه از تير تا شهريور ماه 1391 و با روش نمونه گيري غيرتصادفي هدفمند، در محل کلينيک دندان پزشکي فرهنگيان اصفهان، استخرا
ج و وارد نرم افزار 17-SPSS گرديده و نتايج گزارش شده است. جهت آناليز داده ها، از آزمون کاي دو استفاده شده و سطح معناداري P<0.05 منظور گرديده است.
يافته ها: بيشتر مراجعان را زنان تشکيل داده است (65%). ترميم دندان هاي خلفي شامل 78.5% از کل خدمات ارائه شده و بيشترين خدمات ترميمي مورد نياز بيماران بر حسب تعداد دندان، آمالگام (67.4%) و کمترين آن گلاس آينومر (0.5%) بوده است. ترميم بيلداپ آمالگام و کامپوزيت شيوع بالايي در خدمات ترميمي داشته است (42%).
نتيجه گيري: به طورکلي، مراجعه زنان به دندان پزشک، بيشتر از مردان بوده و نياز اکثر بيماران به دندان پزشکي ترميمي، بيش از يک بار بوده است. شيوع بالاي نياز به ترميم بيلداپ به معناي آن است که در جامعه بسياري از پوسيدگي ها، در سطح بالايي قرار دارد. به نظرمي رسد پايين بودن سطح بهداشت دهان و دندان و بي توجهي و عدم مراجعه به موقع بيماران به دندان پزشک، از جمله دلايل آن باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی