برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني ديس ليپيدمي و عوامل همراه آن در بيماران همودياليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله الاعظم (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديس ليپيدميک مشکل رايج و از دلايل عمده ايجاد و پيشرفت آترواسکلروز در بيماران همودياليزي محسوب مي شود. تشخيص و درمان به موقع ديس ليپيدمي مي تواند ضمن کاهش ميزان مرگ و مير حاصل از بيماري هاي قلبي - عروقي، سبب حمايت از باقيمانده عملکرد کليه ها در مبتلايان به نارسايي مزمن کليه گردد. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني ديس ليپيدمي و عوامل همراه آن در بيماران همودياليزي انجام شد.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي - مقطعي، 182 بيمار مبتلا به نارسايي مزمن کليه مراجعه کننده به بخش هاي همودياليز بيمارستان هاي بقيه اله (عج) و شهيد چمران شهر تهران در سال 1391 مورد بررسي قرار گرفت. جهت جمع آوري اطلاعات، علاوه بر تکميل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، ميزان کلسترول توتال، تري گليسريد،
HDL و LDL سرم اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي مجذورکاي، تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه صورت گرفت. سطح معني داري، p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين پژوهش 8.2% بيماران داراي هيپرکلسترولمي، 26.4% داراي هيپرتري گليسريدمي و 6.8%،
LDL بالاتر از 130 داشتند. در نيمي از بيماران،HDL سرمي کمتر از 35 بود. همچنين بين ديس ليپيدمي با متغيرهاي جنسيت (p=0.001)، مدت زمان درمان با همودياليز (p=0.004)، ميزان تحصيلات (p=0.005) و وزن (p=0.007)، ارتباط معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: ديس ليپيدمي در بيماران همودياليزي، به خصوص افراد کم سواد و چاق از شيوع بالايي برخوردار است، به طوري که حداقل يکي از اجزاي پروفايل هاي ليپيد در بيش از 80% بيماران همودياليزي غيرطبيعي است. بنابراين، برنامه ريزي جهت اصلاح سبک زندگي و ارائه آموزش در زمينه تغذيه صحيح و تحرک کافي به عنوان يکي از اصول مراقبتي در بيماران همودياليزي توصيه مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی