3 SID.ir | تاثير کلاس هاي آمادگي براي زايمان بر روي خودکارآمدي درک شده زايمان در زنان زايمان کرده

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير کلاس هاي آمادگي براي زايمان بر روي خودکارآمدي درک شده زايمان در زنان زايمان کرده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خودکارآمدي شامل ارزيابي فرد از توانايي خودش براي مقابله با موقعيت هاي پراسترس و اجراي رفتارهاي ضروري خصوصا در مقابله با درد زايمان مي باشد. در برخي مطالعات نشان داده شده که کلاس هاي آمادگي براي زايمان يک روش موثر براي کمک به زنان براي تحمل درد هاي زايماني است. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير کلاس هاي آمادگي براي زايمان بر روي خودکارآمدي درک شده زايمان در زنان زايمان کرده در شهر زنجان طرح ريزي شد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي مي باشد. حجم نمونه در هر گروه 30 نفر محاسبه گرديد و نمونه گيري به صورت در دسترس انجام يافت. در گروه مورد زناني که در کلاس هاي آمادگي براي زايمان شرکت کرده بودند و در گروه شاهد زناني که فقط مراقبت هاي روتين را در طي باردراي دريافت کرده بودند، حضور داشتند. پرسشنامه ها يک ساعت بعد از زايمان توسط نمونه گير در اتاق بعد از زايمان از طريق مصاحبه رو در رو تکميل گرديد. به منظور تعيين خودکارآمدي از پرسشنامه خودکارآمدي استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره خودکارآمدي درک شده زايمان در گروه شاهد 65.86±221.5 و در گروه مورد 61.68±241.7 بود. با وجود بالاتر بودند نمره خودکارآمدي درک شده زايمان در گروه مورد، آزمون تي مستقل تفاوت معني داري را بين دو گروه نشان نداد.
نيتجه گيري: شرکت در کلاس هاي آمادگي براي زايمان خودکارآمدي درک شده زايمان را در زنان بالاتر مي برد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 244
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی