نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني انجام خودآزمايي سرطان پستان در نمونه اي از دانشجويان پرستاري و مامايي شهر قم با استفاده از مدل اعتقادي بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سرطان پستان شايع ترين سرطان در زنان است. خودآزمايي پستان، ماموگرافي و معاينات کلينيکي پستان، سه روش موثر براي پيشگيري ثانويه اين بيماري است. مطالعه حاضر با هدف پيش بيني انجام خودآزمايي پستان در دانشجويان پرستاري و مامايي شهر قم با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه به صورت توصيفي- مقطعي بر روي دانشجويان رشته پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي قم و دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم از اسفندماه سال 1391 تا خردادماه سال 1392 انجام شد. تعداد 113 دانشجو به روش نمونه گيري سهميه اي وارد مطالعه شدند. به منظور ارزيابي شرکت کنندگان، از پرسشنامه فارسي مدل اعتقاد سلامتي Champion استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تي مستقل و رگرسيون لجستيک در سطح معني داري 0.05 صورت گرفت.يافته ها: ميانگين سني 113 دانشجوي تحت مطالعه 22.5±3.7 سال بود. از اين تعداد 54% دانشجويان رشته مامايي و 46% رشته پرستاري بودند. 63.2% از دانشجويان خودآزمايي پستان را انجام دادند و در 36.8%، خودآزمايي پستان به طورکلي انجام نشد. بين سازه هاي حساسيت درک شده، موانع درک شده و خودکارآمدي در افرادي که خودآزمايي را انجام ندادند با افرادي که انجام دادند، اختلاف معني داري وجود داشت (p<0.05). در زمينه پيش بيني انجام خودآزمايي پستان نيز تنها سازه حساسيت درک شده و خودکارآمدي در انجام خودآزمايي نقش داشت.نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد خودکارآمدي و حساسيت درک شده، مهم ترين پيش بيني کننده هاي انجام خودآزمايي پستان هستند. بنابراين مي توان در برنامه هاي آموزشي با افزايش خودکارآمدي، مهارت آموزي و ايجاد احساس خطر بيشتر، ميزان انجام خودآزمايي پستان را افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مومنیان، س.، و رنگرزجدی، م.، و صنیعی ایرانی، ف.، و ادیبی گرکانی، ز.، و سروری، ف. (1393). پیش بینی انجام خودآزمایی سرطان پستان در نمونه ای از دانشجویان پرستاری و مامایی شهر قم با استفاده از مدل اعتقادی بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 8(2), 28-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224579Vancouver : کپی

مومنیان سمیه، رنگرزجدی منصوره، صنیعی ایرانی فاطمه، ادیبی گرکانی زهره، سروری فاطمه. پیش بینی انجام خودآزمایی سرطان پستان در نمونه ای از دانشجویان پرستاری و مامایی شهر قم با استفاده از مدل اعتقادی بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1393 [cited 2022May21];8(2):28-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224579IEEE : کپی

مومنیان، س.، رنگرزجدی، م.، صنیعی ایرانی، ف.، ادیبی گرکانی، ز.، سروری، ف.، 1393. پیش بینی انجام خودآزمایی سرطان پستان در نمونه ای از دانشجویان پرستاری و مامایی شهر قم با استفاده از مدل اعتقادی بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 8(2), pp.28-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224579. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی