برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات آنتي آپوپتوتيک داروهاي PPAR-Gamma و ACE-I بر روي سلول هاي اندوتليال وريد نافي کشت داده شده در معرض سرم بيماران مبتلا به آلزايمر و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آلزايمر يک نوع اختلال در عملکرد مغزي است که طي آن، به تدريج توانايي هاي ذهني بيمار تحليل مي رود. مطالعات نشان داده اند که نقص سلول هاي اندوتليال مي تواند منجر به بيماري هاي التهابي عصبي مزمن و حاد شود. تيازوليدين ديون ها (TZDs يا Thiazolidinediones) داروهاي آگونيست گيرنده پراکسي زوم پروليفراتور اکتيويتور گاما (PPAR-gamma يا Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma) هستند، TZDs (پيوگليتازون ها) نه تنها مي توانند آسيب ناشي از تخريب هاي عصبي را در برخي بيماري هاي خود ايمن تضعيف کنند، بلکه باعث بهبود عملکرد عروق، حفظ سلول هاي اندوتليال و مانع از پيشرفت بيماري هاي آترواسکلروتيک مي شوند. برخي داروها نظير انالاپريل نيز که از خانواده مهار کننده هاي آنزيم تبديل گر آنژيوتانسين ACE-I (Angiotensin converting enzyme- inhibitor) مي باشند، داراي نقش فعالي در سيستم رنين آنژيوتانسين در نقص عملکرد عروق و حفظ اين سلول ها مي باشند. با توجه به اثرات مفيد ACE-I و TZDs بر روي نقص عملکردي سلول هاي اندوتليال و حفظ اين سلول ها، پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آپوپتوز در سلول هاي اندوتليال وريد نافي تيمار شده با سرم بيماران مبتلا به آلزايمر و مقايسه اثر محافظتي اين دو دارو انجام شد.
روش ها: در اين بررسي، 10 نفر به عنوان گروه شاهد و 10 نفر به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. براي ارزيابي اثر انالاپريل و پيوگليتازون بر روي سلول هاي اندوتليال تيمار شده با سرم بيماران آلزايمري، نمونه ها به 4 گروه تقسيم شدند. پس از آماده سازي گروه ها، ميزان آپوپتوز با استفاده از کيت تشخيص مرگ سلولي و دستگاه فلوسيتومتري بين گروه هاي شاهد و مورد، 24 ساعت قبل و بعد از اضافه کردن انالاپريل و پيوگليتازون مقايسه شدند. نتايج حاصل از اين مطالعه با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 18 و آزمون ANOVA يک طرفه با P<0.05 آناليز شدند.
يافته ها: ميزان آپوپتوز در گروه اول که با سرم بيماران آلزايمري تيمار شدند، نسبت به گروه تيمار شده با سرم افراد سالم به طور معني داري بالاتر بود. در گروه تيمار شده با انالاپريل 24 ساعت قبل و بعد از افزودن سرم اين بيماران، ميزان آپوپتوز در سلول هاي اندوتليال در مقايسه با گروه شاهد کاهش يافت. اما در مقايسه، پيوگليتازون زماني که 24 ساعت قبل از تيمار با سرم اين بيماران اضافه شد، به ميزان بيشتري توانست ميزان آپوپتوز را کم کند. در هر دو گروه دارويي، ميزان دي اکسيد نيتريک بين تيمار 24 ساعت قبل و بعد کاهش يافت، اما تفاوت معني داري بين گروه ها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: پيوگليتازون در مقايسه با انالاپريل بهتر مي تواند سطح اکسيد نيتريک و عوامل آپوپتوزي را در بيماران آلزايمري کم کند. به نظر مي رسد که پيوگليتازون باعث فعال سازي پروتئين هاي ضد آپوپتوزي بيشتري مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی