برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني متالوبتالاکتامازها در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، گروه میکروب شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا پاتوژني فرصت طلب و يکي از عوامل مهم عفونت هاي بيمارستاني است. با توجه به مقاومت روز افزون سودوموناس آئروژينوزا به داروهاي ضد ميکروبي و به خصوص نسبت به ترکيبات بتالاکتام اهميت مقاومت اين باکتري دو چندان مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني متالوبتالاکتامازهاي IMP, SPM, SIM در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي شهر زنجان با دو روش فنوتيپي و ژنوتيپي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي،
120 ايزوله سودوموناس آئروژينوزا از نمونه هاي باليني مختلف از بيمارستان هاي شهر زنجان طي سال هاي 1391-92 جمع آوري گرديد. پس از تاييد ايزوله ها با تست هاي بيوشيميايي، حساسيت آنتي بيوتيکي آن ها با روش ديسک ديفيوژن (Kirby-Baur) طبق توصيه CLSI نسبت به 7 آنتي بيوتيک تعيين گرديد. براي بررسي وجود MBLS در سويه هاي جدا شده، از روش ديسک ترکيبي (Combined Disk) استفاده و حضور ژن هاي blaIMP, blaSPM, blaSIM با استفاده از روش PCR شناسايي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک هاي سفوتاکسيم (
43.3 درصد) و آميکاسين (21.6 درصد) مشاهده شد. از 120 ايزوله سودوموناس آئروژينوزا، 35 ايزوله (29.2 درصد) مقاوم به ايمي پنم بودند. نتايج حاصل از ديسک ترکيبي نشان داد که 100 درصد ايزوله هاي مقاوم به ايمي پنم، مولد متالوبتالاکتاماز بودند. از 35 ايزوله مولد MBL، 28 ايزوله (80 درصد) حامل ژن blaIMP، 20 ايزوله (57.1 درصد) حامل ژن blaSPM، 5 ايزوله (14.3 درصد) حامل ژن blaSIM و 1 ايزوله (2.8 درصد) حامل هر سه ژن blaIMP, blaSPM, blaSIM بودند.
نتيجه گيري: افزايش مقاومت نسبت به آزترئونام و ايمي پنم، مي تواند به عنوان يک هشدار براي گسترش مقاومت آنتي بيوتيک در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا و شکست درماني عفونت هاي ناشي از اين باکتري به شمار آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 354
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی