برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 1 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

امروزه در اقتصاد جهاني، دانش به عنوان مهم ترين سرمايه جايگزين سرمايه هاي مالي و فيزيکي شده است و فضاي کسب و کار مبتني بر دانش، نيازمند رويکردي است که دارايي نامشهود جديد سازماني مانند نوآوري هاي نيروي انساني، روابط با مشتريان، ساختار سازماني و ... را در بر مي گيرد. در اقتصاد دانش محور، نقش سرمايه فکري در ايجاد ارزش براي سازمان ها بسيار بيشتر از نقشي است که سرمايه هاي فيزيکي ايفا مي کند. بنابراين سازمان ها براي کسب مزيت رقابتي پايدار، نيازمند شناسايي، مديريت نظام مند سرمايه هاي فکري خود مي باشند. به لحاظ اهميت سرمايه فکري در فرايند برتري راهبردي شرکت ها، اين مقاله به بررسي ارتباط بين سرمايه فکري و عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه انتخابي شامل 68 شرکت است. براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم جمع آوري گرديده و ارزش سرمايه فکري شرکت ها بر اساس مدل پاليک و عملکرد مالي با استفاده از سه شاخص کيو توبين، نسبت قيمت به درآمد و نرخ رشد محاسبه شده است. سپس با استفاده از روش داده هاي ترکيبي فرايند تجزيه و تحليل داده ها انجام و از آماره فيشر و آزمون هاي هادري و دوربين واتسون استفاده گرديده و در پايان نيز تجزيه و تحليل رگرسيوني انجام شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان دهنده ارتباط معني دار بين سرمايه فکري و دو شاخص عملکرد مالي (نسبت قيمت به درآمد و نرخ رشد) مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دستگیر، م.، و عرب صالحی، م.، و امین جعفری، ر.، و اخلاقی، ح. (1393). تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی), 6(21), 1-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224097Vancouver : کپی

دستگیر محسن، عرب صالحی مهدی، امین جعفری راضیه، اخلاقی حسنعلی. تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی). 1393 [cited 2021July24];6(21):1-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224097IEEE : کپی

دستگیر، م.، عرب صالحی، م.، امین جعفری، ر.، اخلاقی، ح.، 1393. تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی), [online] 6(21), pp.1-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224097. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2888 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی