برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مولفه هاي برنامه درسي پنهان و هويت ملي دانش آموزان متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين مولفه هاي برنامه درسي پنهان و هويت ملي دانش آموزان متوسطه انجام شده است. روش آن توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان سال دوم و سوم دبيرستان هاي غرب استان مازندران، به تعداد 17979 نفر هستند و حجم نمونه شامل 414 نفر از دانش آموزان مي شود که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته براي بررسي مولفه هاي برنامه درسي پنهان که شامل جو اجتماعي مدرسه، ساختار سازماني، تعامل معلم و دانش آموز و ساختار فيزيکي مدرسه و کلاس درس و پرسشنامه محقق ساخته هويت ملي که پس از تعيين روايي و پايايي، پايايي برنامه درسي پنهان 85% و هويت ملي 81% به روش آلفاي کرانباخ محاسبه شد، توسط پاسخ گويان تکميل گرديد. در بخش تحليل آماري از شاخص هاي آماري توصيفي و رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين مولفه هاي برنامه درسي پنهان و هويت ملي دانش آموزان با 0.95 اطمينان رابطه وجود دارد. بين جو اجتماعي مدرسه، ساختار سازماني مدرسه، تعامل معلم و دانش آموزان و ساختار فيزيکي مدرسه و کلاس درس و هويت ملي دانش آموزان با0.95  اطمينان رابطه وجود دارد. همچنين يافته ها نشان دادند که افزايش در هر يک از مولفه ها بر ميزان هويت ملي نيز افزوده مي شود و بيشترين رابطه مربوط به متغير تعامل معلم و دانش آموز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نوروزی، ر.، و جنت فریدونی، ط.، و مشاکلایه، م. (1393). بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 11(15 (پیاپی 42)), 110-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224022Vancouver : کپی

نوروزی رضاعلی، جنت فریدونی طیبه، مشاکلایه مریم. بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1393 [cited 2021April16];11(15 (پیاپی 42)):110-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224022IEEE : کپی

نوروزی، ر.، جنت فریدونی، ط.، مشاکلایه، م.، 1393. بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 11(15 (پیاپی 42)), pp.110-121. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224022>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 361 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی