نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير روش تدريس همياري (مشارکتي)، اکتشافي و سخنراني بر پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به درس فيزيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، مقايسه تاثير روش تدريس همياري (مشارکتي)، اکتشافي و سخنراني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به درس فيزيک است. جامعه پژوهشي، کل دانش آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه سنگر است. پروهش حاضر يک پژوهش شبه آزمايشي از نوع طرح گروه کنترل نابرابر است. نمونه پژوهش شامل 28 نفر تحت پوشش تدريس همياري، 28 نفر تحت پوشش تدريس اکتشافي و 22 نفر تحت پوشش تدريس سخنراني بود که به صورت غير تصادفي (در دسترس) انتخاب شدند. برنامه هاي آموزشي در طي 14 هفته توسط پژوهشگر اجرا گرديد. ابزارهاي به کار گرفته شده در اين پژوهش، آزمون پيشرفت تحصيلي و آزمون سنجش نگرش نسبت به درس فيزيک بود که هر دو محقق ساخته بودند و روايي آنها توسط اساتيد رشته فيزيک و علوم اجتماعي تاييد شد و پايايي آزمون سنجش نگرش در يک مطالعه مقدماتي ضريب آلفاي 0.86 بدست آمده است. براي تجزيه و تحليل آماري داده هاي پژوهش، از آزمون t، تحليل واريانس يک طرفه (anova) يک طرفه براي سه گروه مستقل استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان دادند که بين دو روش تدريس همياري و اکتشافي در پيشرفت تحصيلي در درس فيزيک تفاوت معنادار وجود داشت که ميانگين نمرات تفاوت گروه همياري بالاتر از گروه اکتشافي بود ولي بين گروه هاي ديگر دو به دو تفاوت معناداري وجود نداشت. همچنين بين دو روش تدريس اکتشافي و سخنراني و اکتشافي و همياري و همياري از نظر نگرش نسبت به درس فيزيک تفاوت معناداري وجود داشت. همچنين بين نمره پيش آزمون و پس آزمون آزمودني هاي گروه همياري تفاوت معنادار وجود داشت اما بين نمره پيش آزمون و پس آزمون آزمودني هاي گروه اکتشافي و سخنراني تفاوت معناداري وجود نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبیری، م.، و صادقی، ع.، و خسروجاوید، م.، و افقی، ن. (1393). مقایسه تاثیر روش تدریس همیاری (مشارکتی), اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 11(15 (پیاپی 42)), 55-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223983Vancouver : کپی

عبیری مرجان، صادقی عباس، خسروجاوید مهناز، افقی نادر. مقایسه تاثیر روش تدریس همیاری (مشارکتی), اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1393 [cited 2022May29];11(15 (پیاپی 42)):55-67. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223983IEEE : کپی

عبیری، م.، صادقی، ع.، خسروجاوید، م.، افقی، ن.، 1393. مقایسه تاثیر روش تدریس همیاری (مشارکتی), اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 11(15 (پیاپی 42)), pp.55-67. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223983. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1037 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی