برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير کلاس هاي آمادگي دوران بارداري بر رفتار تغذيه اي زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نياز زن حامله به انرژي و مواد مغذي در دوران بارداري افزايش مي يابد. آموزش مداوم نحوه تغذيه در کنار تامين نيازهاي غذايي مادران، جهت ارتقاي سلامت مادر و جنين ضروري است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير کلاس هاي آمادگي دوران بارداري بر رفتار تغذيه اي زنان باردار انجام شد.
روش بررسي: مطالعه حاضر نوعي مطالعه توصيفي مي باشد که در آن 280 زن باردار شکم اول مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهر زنجان در سال 90-89 به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. مادران گروه آزمون کلاس هاي آمادگي دوران بارداري در طي 8 جلسه 90 دقيقه اي شرکت کردند و مادران گروه شاهد آموزش هاي معمول را دريافت نمودند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. اطلاعات با آزمون هاي کاي دو و
T-Test آناليز شد.
يافته ها: دو گروه از نظر سن، شاخص تود ه بدني (
BMI)، سطح تحصيلات، سن حاملگي و وضعيت اشتغال اختلاف معني داري نداشتند. بر اساس نتايج، رفتار تغذيه اي زنان در دو گروه مورد و شاهد قبل از مداخله، تفاوت معني داري نداشت (P=0.273) اما پس از مداخله، امتياز رفتار تغذيه اي در گروه آزمون (5.54±38.12) بيشتر از گروه شاهد (3.76±12.29) که از نظر آماري معني دار بود (P<0.0001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه آموزش رفتار تغذيه اي در مادران باردار موجب بهبود رفتار تغذيه اي در دوران بارداري مي شود، لذا برگزاري کلاس هاي فوق براي کليه مادران باردار توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 218
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی