نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 57 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

اثرپذيري پارامترهاي سونوگرافي كمي استخوان پاشنه پا از متغيرهاي باروري در زنان و مقايسه آن با نتايج حاصل از DXA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، طبقه پنجم مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
سونوگرافي كمي استخوان (Quantitative Ultrasound-QUS) روشي كم هزينه، ارزان و غيرتهاجمي براي سنجش تراكم استخوان است. هدف از اين مطالعه تعيين رابطه بين شاخصهاي باروري با پارامترهاي QUS در جمعيت مورد مطالعه و مقايسه آن با نتايج حاصل از استاندارد طلايي تشخيص يا (dual-energy x- ray absorptiometry) DXA است. شركت كنندگان در اين مطالعه 151 زن سالم20 تا 72 ساله از ميان شركت كنندگان در مطالعه Iranian Multicenter Osteoporosis Study (IMOS) بودند كه به طور تصادفي و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از ميان افراد سالم تهراني انتخاب شده بودند و داراي عوامل خطر شناخته شده پوكي استخوان نبودند. نمونه ها به روش QUS در ناحيه پاشنه پا و DXA در ناحيه گردن ران مورد سنجش تراكم استخوان قرار گرفتند و تفاوت بين اثرپذيري اين دو روش از شاخص هاي باروري مورد بررسي قرار گرفت. در روش QUS،SOS (Speed of sound, m/s)  و BUA (Broad and ultrasound attenuation, db/mhz) بررسي مي شود. دستگاه مورد استفاده (Achilles+) با استفاده از SOS و BUA، پارامتر سومي به نام (Stiffness Index=0.67×BUA+0.28+SOS-420) SI  را براي تعيين خطر شكستگي محاسبه مي نمايد. مقادير ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي BMD، SOS،  BUAو SI به ترتيب 0.137±0.9.8]، 36.6±1547.3، 15.1±121.4، [95± به دست آمد.BMD و پارامترهاي QUS با افزايش سن كاهش معني داري نشان داد (p<0.01).همچنين رابطه تعداد سال هاي زندگي پس از يائسگي با متغيرهاي SI, BUA, SOS معني دار بود (به ترتيب p=0.000, p=0.015, p=0.000). رابطه SI, BUA, SOS با تعداد حاملگي (به ترتيب p=0.000, p=0.015, p=0.000)، تعداد زايمان (به ترتيب p=0.002, p=0.024, p=0.002) و ميزان شيردهي (به ترتيب p=0.000, p=0.009, p=0.000) معني دار بود ولي بين BMD گردن ران و تعداد حاملگي و تعداد زايمان رابطه اي به دست نيامد و رابطه آن با ميزان شيردهي رابطه اي ضعيف بود. بين تعداد سقط ها و سن يائسگي با BMD و پارامترهاي QUS نيز رابطه اي به دست نيامد.نتايج اين مطالعه نشان دهنده حساس تر بودن QUS به تغييرات شاخص هاي اصلي باروري در زنان نسبت به تراکم سنجي استخوان به روش DXA مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حمیدی، ز.، و صداقت، م.، و سلطانی، ا.، و خلیلی فرد، ع.، و مدنی، ف.، و اردشیرلاریجانی، م. (1382). اثرپذیری پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا از متغیرهای باروری در زنان و مقایسه آن با نتایج حاصل از DXA. پایش, 3(1), 57-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2239Vancouver : کپی

حمیدی زهره، صداقت مجتبی، سلطانی اکبر، خلیلی فرد علیرضا، مدنی فرزانه سادات، اردشیرلاریجانی محمدباقر. اثرپذیری پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا از متغیرهای باروری در زنان و مقایسه آن با نتایج حاصل از DXA. پایش. 1382 [cited 2022August12];3(1):57-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2239IEEE : کپی

حمیدی، ز.، صداقت، م.، سلطانی، ا.، خلیلی فرد، ع.، مدنی، ف.، اردشیرلاریجانی، م.، 1382. اثرپذیری پارامترهای سونوگرافی کمی استخوان پاشنه پا از متغیرهای باروری در زنان و مقایسه آن با نتایج حاصل از DXA. پایش, [online] 3(1), pp.57-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2239. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی