نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  7 , شماره  13 ; از صفحه 22 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

شادکامي، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلامت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) تهران، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عوامل فردي مختلفي مي توانند در پيشرفت تحصيلي دانشجويان موثر باشند که از جمله آن ها مي توان به شادکامي و خودکارآمدي اشاره نمود. هدف از اين مطالعه بررسي روابط بين پيشرفت تحصيلي و برخي عوامل دموگرافيک با اين عوامل در دانشجويان گروه علوم پزشکي مي باشد.روش بررسي: اين يک مطالعه مقطعي است که بر روي تعداد 180 نفر از دانشجويان صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از نوع سيستماتيک اخذ گرديد. از پرسشنامه هاي دموگرافيک، فهرست شادکامي آکسفورد، و مقياس خودکارآمدي عمومي براي جمع آوري اطلاعات از دانشجويان استفاده گرديد. شاخص پيشرفت تحصيلي با استفاده از ميانگين معدل تحصيلي دو نيمسال گذشته معين گرديد. براي تجزيه و تحليل آماري از آزمون هاي تي مستقل، آناليز واريانس يکطرفه و همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته ها: ميانگين سني شرکت کنندگان در پژوهش 29.33±7.03 بود و اکثريت آنها (80 درصد) مذکر بودند. عمده شرکت کنندگان از رشته هاي پزشکي و پرستاري بودند (55 درصد). ميانگين استاندارد نمره شادکامي 4.36±0.58 و ميانگين نمره خود کارآمدي 61.60±9.09 بود. ميانگين معدل تحصيلي دو نيمسال گذشته دانشجويان مورد مطالعه نيز 15.41±1.81 به دست آمد. عواملي همچون وضعيت تاهل، سن، مقطع و رشته تحصيلي و همچنين شاخص پيشرفت تحصيلي داراي ارتباط معني دار با شادکامي بوده، عواملي همچون سن، مقطع و معدل تحصيلي با خودکارآمدي در ارتباط بودند. همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين سه متغير اصلي مطالعه يعني شادکامي، خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي يافت گرديد.نتيجه گيري: شادکامي و خود کارآمدي در دانشجويان علوم پزشکي به عوامل مختلف دموگرافيک و تحصيلي بستگي دارند که شناخت و تاثيرگذاري بر آن ها مي تواند موجب بهبود عملکرد و سلامت روان دانشجويان گردد. بنابراين طرح ريزي مطالعات بيشتر جهت شناخت بهتر چنين عواملي در جهت ارتقاي فرآيند آموزش و تحصيل دانشجويان توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفاری، م.، و سنایی نسب، ه.، و رشیدی جهان، ح.، و پورتقی، غ.، و پاکپورحاجی آقا، ا. (1393). شادکامی, خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. توسعه آموزش در علوم پزشکی, 7(13), 22-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223809Vancouver : کپی

صفاری محسن، سنایی نسب هرمز، رشیدی جهان حجت، پورتقی غلامحسین، پاکپورحاجی آقا امیر. شادکامی, خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. توسعه آموزش در علوم پزشکی. 1393 [cited 2022June28];7(13):22-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223809IEEE : کپی

صفاری، م.، سنایی نسب، ه.، رشیدی جهان، ح.، پورتقی، غ.، پاکپورحاجی آقا، ا.، 1393. شادکامی, خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. توسعه آموزش در علوم پزشکی, [online] 7(13), pp.22-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223809. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 804 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی