برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره تخليص شده پلاکت هاي خون بر روي رشد و بقاء اووسيت و فوليکول پره آنترال موش سوري نژاد NMRI

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز بیولوژی تولید مثل، موسسه رویان، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: عناصر موجود در محيط کشت مي تواند تاثير فزآينده اي در رشد و تکوين فوليکول و اووسيت در محيط آزمايشگاهي داشته باشد. در مطالعه حاضر اثر عصاره پلاکت هاي خون روي رشد و بقاي فوليکول و اووسيت در محيط آزمايشگاهي بررسي شده است.
روش بررسي: فوليکول هاي پره آنترال موش سوري نابالغ نژاد
NMRI با ابعاد 100 تا 130 ميکرومتر تهيه گرديد. فوليکول ها براي مدت 12 روز در محيط هاي متفاوت کشت داده شدند. محيط ها حاوي 5 و 10 درصد عصاره پلاکت هاي خون (PL) به عنوان محيط مورد آزمايش و دو محيط ديگر حاوي 5 و 10 درصد سرم گاوي (FBS) به عنوان محيط کنترل بودند. محيط کشت هر يک روز در ميان تعويض گرديد. در نهايت درصد بقاء و رشد فوليکول توسط ميکروسکوپ اينورت يک روز بعد از کشت و در پايان کشت بررسي گرديد.
نتايج: بعد از 12 روز کشت اووسيت ها رشد معني داري در محيط هاي داراي عصاره پلاکت هاي خون (
(PL نشان دادند و توانستند به اندازه اووسيت هاي بالغ در محيط کنترل برسند. تعداد فوليکول ها بعد از يک روز در محيط حاوي 10% FBS و محيط هاي آزمايشي نسبت به 5%FBS  کاهشي معني دار داشتند (p<0.05). اما در پايان دوره 12 روزه کشت بيشترين بقاء متعلق به محيط آزمايشي حاوي 5% PL بود و تعداد فوليکول در ديگر گروه ها کاهشي معني دار نسبت به اين گروه آزمايشي نشان دادند (p<0.05).
نتيجه گيري: عصاره پلاکت هاي خون باعث بهبود محيط کشت فوليکول شده و در رشد اووسيت و ميزان بقاء فوليکول ها موثر مي باشد. به نظر مي رسد PL مي تواند به عنوان مکمل يا يک جايگزين مناسب براي سرم هاي معمول از جمله FBS باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی