4 SID.ir | بررسي مقايسه اي سطح سرمي HSP70 و CA125 در بيماران مبتلا به سرطان اپي تليال تخمدان و بيماران با توده خوش خيم تخمداني
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي سطح سرمي HSP70 و CA125 در بيماران مبتلا به سرطان اپي تليال تخمدان و بيماران با توده خوش خيم تخمداني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمگ گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سرطان تخمدان از شايع ترين بدخيمي هاي ژنيکولوژيک همراه با افزايش زياد مرگ و مير بيماران مي باشد که اين ميزان مرگ و مير، ناشي از تاخير در تشخيص مي باشد. استفاده از تومور مارکرهاي خاص که در مراحل اوليه قدرت تشخيص دارند، اقدامي بسيار موثر در بهبود نتايج درماني مي باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي سطح سرمي HSP70 و CA125 در بيماران مبتلا به تومورهاي اپي تليال تخمدان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه تحليلي در سال 91-1390 بر روي 37 بيمار مبتلا به سرطان اپي تليال تخمدان و 35 بيمار مبتلا به توده لگني خوش خيم انجام شد. قبل از عمل جراحي، نمونه خون از تمام بيماران گرفته شد. بيماران با سرطان تخمدان تحت عمل جراحي سايتوريداکتيو و مرحله بندي سرطان و بيماران با توده هاي خوش خيم تحت جراحي سيستکتومي يا اووفورکتومي قرار گرفتند. سطح سرمي
HSP70 به روش ELISA و سطح سرمي CA125 به روش راديوايمونواسي اندازه گيري شد. سرانجام سطح HSP70 و CA125 قبل از عمل بين دو گروه مقايسه شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي فيشر، کاي دو، تي دانشجويي، من ويتني وANOVA  انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سن بيماران داراي توده بدخيم به طور معني داري بيشتر از بيماران داراي توده خوش خيم بود (
0.001>p). در 62.5% افراد هر دو گروه، شايع ترين علامت باليني درد بود. در بيماران مبتلا به توده بدخيم، ميانگين سطح CA125، 672.95±470.55 و ميانگين سطح HSP70، 0.859±0.461 بود. متوسط سطح CA125 و HSP70 در گروه با تومور بدخيم اپي تليال تخمدان به طور معني داري بالاتر از گروه خوش خيم بود (به ترتيب 0.025=p و 0.001=p).
نتيجه گيري: مي توان از
HSP70 در کنار CA125 جهت تشخيص زودرس توده هاي بدخيم تخمداني استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی