برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سيماي اپيدميولوژي ناباروري در ايلام در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی-روانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ناباروري به معناي عدم بروز بارداري پس از يک سال مقاربت و بدون استفاده از روش هاي جلوگيري از بارداري تعريف مي شود. با توجه به اهميت فرزندآوري از نقطه نظر مذهبي و فرهنگ عمومي جامعه، ناباروري به عنوان يکي از دلايل طلاق مطرح شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني و علل ناباروري در بين زنان متاهل ساکن در استان ايلام انجام شد.روش کار: اين مطالعه مقطعي در سال 1392 بر روي 1013 زن متاهل ساکن مناطق شهري و روستايي استان ايلام که در طي مدت مطالعه به مراکز خصوصي زنان و مامايي مراجعه کرده بودند، انجام شد. داده ها با روش مصاحبه و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شد. روايي پرسشنامه به روش اعتبار محتوا تاييد شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي کروسکال واليس و کولموگروف اسميرنوف انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: از 1013 زن مورد مطالعه، 896 نفر (88.4%) عدم مشکل در باروري، 37 نفر (3.6%) ناباروري اوليه کنوني و 17 نفر (1.7%) سابقه ناباروري اوليه را ذکر کردند. بين سن ازدواج و ناباروري ارتباط آماري معني داري وجود داشت (0.001>p)، اما بين سن اولين قاعدگي و ناباروري، ارتباط آماري معني داري وجود نداشت (0.956=p).نتيجه گيري: برآورد شيوع ناباروري در جمعيت مورد مطالعه استان ايلام بيش از برآورد هاي ساير مطالعات انجام گرفته در سال هاي گذشته بود. تفاوت اين مقدار با مطالعات ديگر نيازمند بررسي بيشتر از نظر سبب شناسي و عوامل تاثيرگذار مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دل پیشه، ع.، و دیرکوندمقدم، ا.، و مرادی، ز.، و میرمقدم، ن. (1393). سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 17(98), 8-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223092Vancouver : کپی

دل پیشه علی، دیرکوندمقدم اشرف، مرادی زهرا، میرمقدم نسیم. سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1393 [cited 2021December04];17(98):8-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223092IEEE : کپی

دل پیشه، ع.، دیرکوندمقدم، ا.، مرادی، ز.، میرمقدم، ن.، 1393. سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 17(98), pp.8-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=223092. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی