نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  7 , شماره  18 ; از صفحه 101 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

نقش ارتباطات الکترونيک بر فرآيند ارتباطات سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 
چکیده: 
جهان امروز، جهان تغييرات بسيار گسترده در امر ارتباطات است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونيکي، هر سازماني با تغييرات سريعي رو به روست. تحول چشمگير در فن آوري ارتباطات در دو دهه اخير، موجب بروز تحولاتي ژرف در عرصه ديوان سالاري گشته و بسيار نيرومندتر از گذشته انتظارات کارگزاران و ارباب رجوعان را از منظر زمان، هزينه و روش انجام کارها دگرگون ساخته است. به دنبال فراگير شدن اين سيستم در محدوده سازماني، ايجاد روشي مکانيزه براي تبادل الکترونيکي مکاتبات بين سيستم هاي مختلف، يک نياز جدي و اساسي محسوب مي شود تا ارتباط بين سازماني را به شکل مناسب تري فراهم نمايد.ارزش ارتباطات الکترونيکي دسترسي سريع تر آن به اطلاعات نيست، بلکه توانايي آن براي تسهيل ارتباطات و ايجاد تفکر برتر است. با نگاهي به کاربردهاي سيستم ارتباطات الکترونيک، مشخص مي شود که تاکنون اتوماسيون اداري و روابط عمومي الکترونيک بيشترين کاربرد را در بخش ارتباطات الکترونيک در سازمان ها داشته است و اين سيستم اکثر حوزه هاي ارتباطي سازمان را دربر گرفته و متحول مي کند. هدف از اين پژوهش تعيين نقش ارتباطات الکترونيک برفرآيند ارتباطات سازماني مي باشد. اين پژوهش شامل يک فرض اصلي و 8 فرض فرعي مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق کارمندان سازمان بازرسي شهرداري تهران به تعداد 300 نفر هستند، که به صورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفتند. البته تعداد 20 نفر به علت عدم استفاده از ارتباطات الکترونيک در اين پژوهش قرار نگرفته اند. روش پژوهش پيمايشي است، از ابزار پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است براي افزايش روايي و اعتبار پرسشنامه، ابتدا تعدادي پرسشنامه توزيع گرديد و ابهامات مربوط با پرسش ها مشخص شد، بدين ترتيب تعدادي از پرسش ها حذف و تعدادي جايگزين شد و در نهايت بعد از شفاف شدن و رفع ابهام پرسشنامه نهايي تهيه و توزيع گرديد. از آنجا که پرسشنامه اين پژوهش بر اساس رتبه بندي مقياس ليکرت طراحي شده است، براي بررسي اعتبار و همساني دروني آن از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفاي کرونباخ 0.86 مي باشد که نشانگر اعتبار پرسشنامه مي باشد.با توجه به نتايج تحقيق مشاهده مي شود که ارتباطات الکترونيک بر ابعاد ارتباطات سازماني تاثيرگذار است. اين تاثير بيشتر در افزايش حوزه روابط انساني در سازمان، افزايش بهره وري کارکنان، کاهش تنش در محيط کار، تربيت نيروي انساني کارآمد و ماهر، کاهش بوروکراسي اداري و سلسله مراتب سازماني مشاهده مي شود. همچنين استفاده از ارتباطات الکترونيک در کاهش زمان تبادل اطلاعات و دسترسي آسان به منابع اطلاعاتي نقش عمده اي داشته است و نيز در ايجاد کانال هاي جديد ارتباطي موفق عمل کرده است. پيش گيري از برخي ارتباطات غير ضروري در هنگام فعاليت و کاهش تنش در محيط کار از ديگر نتايج بکارگيري ارتباطات الکترونيک در سازمان ها است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملکیان، ن.، و علی پور، ر. (1391). نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی. مطالعات رسانه ای, 7(18), 101-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222824Vancouver : کپی

ملکیان نازنین، علی پور رضا. نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی. مطالعات رسانه ای. 1391 [cited 2022June29];7(18):101-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222824IEEE : کپی

ملکیان، ن.، علی پور، ر.، 1391. نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی. مطالعات رسانه ای, [online] 7(18), pp.101-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222824. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1513 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی