برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوارض مادري- جنيني و نوزادي زايمان در آب در مقايسه با زايمان معمولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به استفاده از آب گرم به عنوان روشي براي کاهش درد زايمان و با توجه به وجود ترديدهايي در خصوص عوارض احتمالي زايمان در آب، مطالعه حاضر با هدف بررسي عوارض مادري- جنيني و نوزادي زايمان در آب در مقايسه با زايمان معمولي انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني در سال 1388-1387 بر روي 200 زن باردار در بيمارستان ام البنين (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه 100 نفري زايمان به روش معمولي و زايمان در آب قرار گرفتند. در گروه زايمان در آب، مادر اجازه تحرک آزادانه داشت و از نظر مصرف مايعات محدوديتي نداشت و در گروه زايمان به روش معمولي، زايمان به سبک معمول زايشگاه انجام مي شد. طول مدت زايمان، ميزان سزارين، ميزان خونريزي پس از زايمان، ميزان عفونت مادري و نوزادي طي يک هفته اول پس از زايمان و نيز آپگار اوليه نوزادي، عفونت چشم نوزادي و ميزان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان در دو گروه مقايسه شد. در نهايت 88 نفر در گروه زايمان معمولي و 83 نفر در گروه زايمان در آب باقي ماندند. داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 14) و آزمون هاي کولموگروف- اسميرنوف، کاي اسکوئر و تي دانشجويي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: دو گروه از نظر ميانگين طول مدت مرحله اول (
p=0.344دوم (p=0.372) و سوم (p=0.523) زايمان اختلاف معناداري نداشتند. ميزان سزارين در گروه زايمان به روش معمولي، به طور معناداري بالاتر از گروه زايمان در آب بود (p=0.018). آپگار دقيقه اول (p=0.026) و پنجم (p£0.001) نوزادان در گروه زايمان در آب، به طور معناداري بهتر از گروه زايمان به روش معمولي بود. دو گروه از نظر ساير متغيرها تفاوتي نداشتند.
نتيجه گيري: زايمان در آب، به دليل کاهش درد و کاهش مداخلات پزشکي و همچنين به دليل عدم تاثير سوء بر روي نوزاد، مي تواند جايگزين مناسبي براي زايمان به روش متداول باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی