نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ترس از زايمان و تيپ شخصيتي در زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، قروه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: براي ترس از زايمان، دلايل مختلفي ذکر شده است که يکي از مهمترين آن ها، ويژگي هاي شخصيتي مادر مي باشد. بر اساس تقسيم بندي فريدمن و روزنمن، افراد در دو دسته شخصيتي تيپ A و B قرار مي گيرند. هر يک از اين دو دسته، داراي ويژگي هايي هستند که آن ها را در مواجهه با موقعيت هاي گوناگون آسيب پذير و يا مقاوم مي سازد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ترس از زايمان و تيپ شخصيتي در زنان باردار انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر از نوع طرح هاي پيش بيني مي باشد که در سال 1391 بر روي 159 زن باردار مراجعه کننده به بيمارستان فاطميه همدان انجام شد. افراد به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري داده ها شامل پرسشنامه نگرش به زايمان و پرسشنامه تيپ شخصيتي فريدمن و روزنمن بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 19) و روش هاي آمار توصيفي و آزمون تحليل رگرسيون خطي انجام شد. ميزان p کمتر از 0.01 معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: بر اساس نتايج رگرسيون خطي، تيپ شخصيتي با ضريب تعيين 0.51، در سطح معني داري کوچکتر از 0.01، ارتباط آماري معني داري با ترس از زايمان داشت (p<0.01) و با افزايش نمره تيپ شخصيتي (تمايل به تيپ شخصيتي A)، نمره ترس از زايمان نيز بيشتر شد.نتيجه گيري: زنان باردار داراي تيپ شخصيتي A، ترس از زايمان بيشتري را تجربه مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری، ف.، و شریفی، ش. (1392). ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 16(66), 18-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222769Vancouver : کپی

نصیری فرزاد، شریفی شکوفه. ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1392 [cited 2022May23];16(66):18-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222769IEEE : کپی

نصیری، ف.، شریفی، ش.، 1392. ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 16(66), pp.18-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222769. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی