نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مشارکت سياسي بر توسعه سياسي (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 
چکیده: 
هدف توسعه سياسي گسترش مشارکت و رقابت گروه هاي اجتماعي در زندگي سياسي مي باشد.مهمترين لوازم بلافاصل توسعه سياسي شامل: سازمان يابي گروه ها و نيروهاي اجتماعي، آزادي آنها در مشارکت و رقابت سياسي، وجود مکانيسم هاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي، خشونت زدايي از زندگي سياسي در جهت تقويت ثبات سياسي، مشروعيت چارچوب هاي نهادي وقانوني براي رقابت و سازش سياسي و جزء آن، مي باشد. مشارکت سياسي جوانان که بزرگترين گروه جمعيتي در کشورهاي در حال توسعه و مسوولان اداره جامعه در آينده محسوب مي شوند، اهميت خاصي براي توسعه سياسي و پويايي جامعه دارد. بي شک جوانان يکي از اقشار اجتماعي هستند که به اقتضاي عوامل مختلفي چون استقلال خواهي، نوجويي و آرمانگرايي در فعاليت هاي سياسي، انگيزه بالايي در مشارکت سياسي دارند. بر اين اساس هدف اين مطالعه شناخت تاثير مشارکت سياسي جوانان بر توسعه سياسي است. از نظر روش از نوع تحقيقات توصيفي مي باشد که بصورت پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري کليه جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان خلخال که براساس آخرين آمار تعدادشان 22636 نفر برآورده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر بدست آمد و با روش نمونه گيري خوشه اي طبقه اي با حجم نامتناسب، نمونه هاي آماري انتخاب شد. يافته ها نشان داد بين متغييرهاي اعتماد به رسانه هاي جمعي، اعتماد به افراد مذهبي، اعتماد به سياسيون، اعتماد سياسي، مشارکت سياسي با توسعه سياسي رابطه معني داري وجود دارد. به عبارتي نتايج حاصل از اين يافته ها نشان دهنده تاثير عواملي چون اعتماد به رسانه هاي گروهي، اعتماد به سياسيون و اعتماد سياسي و اعتماد به افراد مذهبي، مشارکت سياسي بر ميزان توسعه سياسي است. اين عوامل از جمله شاخص هاي مهم توسعه هستند، مبحث توسعه و روند حرکت به سمت ارتقاي کمي وکيفي شاخصه هاي پيشرفت و توسعه از جمله عوامل بسيار مهمي است که تمام تلاش تصميم گيرندگان و سردمداران کشورها بخصوص جهان سوم را به خود مشغول داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نظری، س.، و بشیری گیوی، ح.، و جنتی، س. (1392). بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(1 (مسلسل 21)), 137-146. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222766Vancouver : کپی

نظری سیدغنی، بشیری گیوی حسین، جنتی سعید. بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1392 [cited 2022July07];6(1 (مسلسل 21)):137-146. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222766IEEE : کپی

نظری، س.، بشیری گیوی، ح.، جنتی، س.، 1392. بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 6(1 (مسلسل 21)), pp.137-146. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222766. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 734 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی