برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقدار سرمي هورمون آنتي مولرين بعد از تمرين ورزشي در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سندرم تخمدان پلي کيستيک، يک بيماري غدد درون ريز پيچيده است که با اختلالات متابوليکي و توليد مثلي مشخص مي شود. اين سندرم، شايعترين علت ناباروري است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير تمرين هوازي بر شاخص‍هاي چاقي، مقاومت به انسولين و سطح سرمي هورمون آنتي مولرين در بيماران PCOS انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه نيمه تجربي با طرح پيش آزمون- پس آزمونو گروه کنترل مي باشد که در سال 1391 بر روي 22 زن مبتلا به
PCOS مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني کوثر وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اراک انجام شد. افراد به صورت تصادفي در دو گروه تمرين هوازي و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرين به مدت 8 هفته به صورت سه جلسه در هفته بود. در هفته صفر و هشتم، نمونه خون ناشتا جمع آوري و اندازه گيري هاي آنتروپومتريک انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 15) و آزمون هاي کولموگروف- اسميرنوف و تي وابسته انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: وزن بدن (
p<0.002شاخص توده بدني (p<0.05نسبت دور کمر به باسن (p<0.001) و درصد چربي بدن (P<0.02) در گروه تمرين هوازي، به طور معني داري کاهش يافت، در حالي که VO2 peak با ورزش افزايش يافت (p<0.05). تغييرات در شاخص مقاومت به انسولين و هورمون آنتي مولرين در هيچ يک از گروه ها معني دار نبود (p>0.05).
نتيجه گيري: تمرين هوازي، وضعيت متابوليک و مورفولوژيک بيماران مبتلا به PCOS را بهبود مي بخشد و اين اثرات مفيد با تغيير در سطوح سرمي هورمون آنتي مولرين همراه نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی