برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل مرتبط با خشونت خانگي عليه زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، دانشکده علوم پایه و پزشکی، گروه آموزش مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خشونت خانگي عليه زنان، يک مشکل مهم بهداشت جسمي و رواني در سراسر دنيا است. لذا هدف اين مطالعه، بررسي ميزان شيوع آن در بارداري و ارتباط آن با حمايت اجتماعي و خانوادگي و نيز علل عدم ترک رابطه خشونت آميز بود.
روش بررسي: نمونه اين پژوهش،
132 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني شهر زنجان در سال 1388 بوده اند. اطلاعات به وسيله يک پرسشنامه ساخته شده و طي مصاحبه در محيط نيمه خصوصي جمع آوري و براي تعيين ارتباط بين متغيرهاي مورد نظر، از آمار استنباطي شامل آزمون همبستگي کاي دو و ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فيشر استفاده شد.
يافته ها: ميانگين رخداد خشونت طي بارداري
28 درصد بود. تجربه خشونت در زنان 20 تا 29 ساله بيشتر بود. (22.7 درصد خشونت فيزيکي؛ 28.8 درصد خشونت جنسي و 28 درصد خشونت رواني - اجتماعي؛ 73.7 درصد خشونت عاطفي و کلامي و 10.6 درصد خشونت شديد را گزارش نمودند. ارتباط قوي بين ترس از شوهر و خشونت فيزيکي (P<0.0001) و خشونت رواني - اجتماعي (P<0.002) و خشونت عاطفي (P<0.046) وجود داشت. مرداني که اقدام به شکستن اشيا مي نمودند، ميزان خشونت بيشتري را نشان داده بودند (P<0.0001) پديده چند همسري در افزايش رخداد خشونت تاثير داشت (P<0.007). 15.2 درصد از پاسخ دهندگان، براي پايان دادن به خشونت، به دفعات از وساطت خانواده بهره مند شده، خشونت در حضور ديگران، در موارد شديدتر خشونت، بيشتر رخ داده بود (P<0.0001). کمترين موارد خشونت شديد در مواردي بوده که خانواده مداخله و حمايت مي کرده اند (P<0.0001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که بين حمايت اجتماعي و رخداد خشونت خانگي در بارداري رابطه وجود دارد. به نظر مي رسد که هر چه حمايت خانوادگي و اجتماعي بيشتر باشد، رخداد خشونت خانگي عليه زنان باردار کاهش مي آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاکری نژاد، م. (1392). عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان باردار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 21(89), 117-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222573Vancouver : کپی

شاکری نژاد معصومه. عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان باردار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1392 [cited 2021May18];21(89):117-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222573IEEE : کپی

شاکری نژاد، م.، 1392. عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان باردار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 21(89), pp.117-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222573. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 371 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی