برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر برنامه تمرين هوازي و مقاومتي بر متابوليسم استراحتي و ترکيب بدني مردان غيرفعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اطلاعات در مورد متابوليسم استراحتي و ترکيب بدني براي تعريف برنامه تغذيه مناسب، تعادل انرژي و کنترل وزن مهم مي باشد. هدف از پژوهش حاضر مقايسه اثر برنامه تمرين هوازي و مقاومتي بر متابوليسم استراحتي و ترکيب بدني مردان غيرفعال بود.
روش بررسي:
28 نفر دانشجوي غيرفعال به صورت تصادفي به سه گروه، برنامه تمرين هوازي (8 نفر) تمرين مقاومتي (10 نفر) و شاهد (10 نفر) تقسيم شدند. برنامه هاي تمرين هوازي (دويدن، 3 جلسه در هفته، با شدت 65 الي 85 درصد HRmax) و مقاومتي (3 جلسه در هفته، 11 گروه عضلاني، 3 نوبت با 65 درصد 1RM) به مدت 6 هفته به اجرا درآمد. قبل و بعد از اجراي برنامه هاي تمريني ميزان متابوليسم استراحتي، ترکيب بدني و حداکثر اکسيژن مصرفي آزمودني ها تعيين شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ميزان متابوليسم استراحتي در گروه تمرين مقاومتي افزايش معني داري داشت (
P<0.05)، و نيز کاهش معني داري در ميزان متابوليسم استراحتي گروه تمرين هوازي مشاهده شد (P<0.05). در گروه شاهد تغيير معني داري در ميزان متابوليسم استراحتي مشاهده نشد. البته وقتي متابوليسم استراحتي به طور نسبي بر حسب توده بدون چربي محاسبه شد، هيچ تغيير معني داري در مقدار متابوليسم استراحتي گروه ها مشاهده نشد. بعد از برنامه تمرين هوازي کاهش معني داري در کليه عوامل ترکيب بدن به وجود آمد. اما پس از برنامه تمرين مقاومتي افزايش معني داري در مقدار توده بدون چربي بدن و BMI و کاهش معني داري در درصد چربي بدن و توده چربي بدن مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد، کاهش وزن بيشتر به مقدار انرژي مصرفي تمرين ارتباط داشته باشد تا نوع تمرين و بين استفاده از تمرينات هوازي و مقاومتي در افزايش متابوليسم استراحتي و کاهش وزن تفاوت چنداني وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 214
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی