4 SID.ir | بررسي رابطه بين افسردگي مادر با شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين افسردگي مادر با شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، افسردگي، رتبه اول را در بين بيماري ها به خود اختصاص داده و شيوع آن در بين زنان به خصوص در سنين باروري حدود 20-10% و حتي بيشتر گزارش شده است. متاسفانه افسردگي مادر، نوزاد را با عوارض رشدي و جسمي متعددي مانند زايمان پره ترم و وزن کم هنگام تولد روبرو مي سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين افسردگي مادر با شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- مقطعي بر روي 445 مادر بارداري که در زمستان سال 1388 جهت زايمان به بيمارستان علوي اردبيل مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گيري به روش آسان (در دسترس) انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل 2 پرسشنامه بود، پرسشنامه مشخصات فردي- اجتماعي مادر، سوابق بارداري و شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادان و پرسشنامه افسردگي بک بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 17) و آزمون هاي تي و کاي دو انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: بر اساس آزمون بک، 35 نفر (
%7.9) از مادران دچار افسردگي متوسط و بالاتر بودند و بين ابتلاء به افسردگي با شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادن شامل: وزن (p=0.07)، قد (p=0.04) و دور سر (p=0.08) تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. همچنين بين دو گروه افسرده و غير افسرده از نظر متغيرهاي شاخص توده بدني مادران (p=0.33) ميزان هموگلوبين مادر (p=0.82سن مادر باردار (p=0.3سن بارداري (p=0.2نوبت بارداري (p=0.3تعداد فرزندان (p=0.21مراقبت هاي دوران بارداري (p=0.4بارداري برنامه ريزي شده (1=p)، رتبه تولد (p=0.5جنسيت نوزاد (p=0.5مصرف آهن و مولتي ويتامين (p=0.9ويار شديد بارداري (p=0.14نوزاد پره ترم (p=0.4) و مواجهه با سيگار (p=0.5) تفاوت آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غير افسرده تفاوت آماري معني داري ندارد و به عبارتي رشد جسمي نوزادان در هر دو گروه همسان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی