برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه پيامدهاي مادري در زنان بستري شده در فاز نهفته و فعال زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اکثر اوقات وسوسه قوي براي بستري مادران در فاز نهفته زايمان وجود دارد که هدف از آن، کاهش درد و ترس مادران مي باشد. توجه به زمان پذيرش زنان جهت زايمان، مي تواند از ايجاد بسياري از مشکلات براي مادر و نوزاد جلوگيري کند. مطالعه حاضر با هدف مقايسه پيامدهاي مادري در زنان بستري شده در فاز نهفته و فعال زايمان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- مقايسه اي در سال 1391 بر روي 500 نفر از زنان بارداري که جهت انجام زايمان طبيعي در بيمارستان طالقاني تبريز بستري شده بودند، انجام شد. افراد به دو گروه فاز نهفته (250 نفر) و فاز فعال زايمان (250 نفر) تقسيم شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق مشاهده سير زايمان، مصاحبه با مادران و مطالعه مندرجات پرونده بيماران گردآوري شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي شامل مشخصات واحدهاي پژوهش، ارزيابي پيامدهاي مادري طي مراحل اول، دوم، سوم و چهارم زايمان، ارزيابي پيامدهاي مادري قبل از ترخيص از بيمارستان و 10 روز اول بعد از زايمان بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 13) و آزمون هاي تي، کاي دو، همبستگي و رگرسيون لوجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: دو گروه فاز نهفته و فعال زايمان از نظر استفاده از اکسي توسين جهت تحريک و تقويت زايمان، آمنيوتومي و تجويز داروهاي آمپي سيلين، هيوسين، پيتيدين و پرومتازين اختلاف آماري معني داري داشتند (
P<0.05). از بين پيامدهاي مادري در مراحل دوم، سوم و چهارم زايمان، دو گروه از نظر استفاده از فشار بر فوندوس رحم در حين زايمان، عوارض مرحله چهارم ليبر و ماساژ رحم از روي شکم اختلاف آماري معني داري داشتند (p<0.05). بررسي پيامدهاي مادري قبل از ترخيص از بيمارستان و 10 روز پس از زايمان نشان داد که دو گروه از نظر خونريزي پس از زايمان (p=0.017ميزان هموگلوبين (p=0.007) و هماتوکريت (p=0.008) و طول مدت بستري در بخش بعد از زايمان (p=0.04) اختلاف آماري معني داري داشتند.
نتيجه گيري: بستري در فاز نهفته، باعث افزايش عوارض مادري، انجام مداخلات تهاجمي بر روي مادر و افزايش طول مدت بستري در بيمارستان مي شود. لذا پيشنهاد مي شود پزشک يا مامايي که مسوول پذيرش زائو مي باشد، در صورت عدم وجود دليل براي بستري کردن زنان در فاز نهفته، از پذيرش آنها در فاز نهفته خودداري کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صحتی شفایی، ف.، و نقی زاده، س.، و قوجازاده، م. (1392). مقایسه پیامدهای مادری در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 16(53), 18-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222424Vancouver : کپی

صحتی شفایی فهیمه، نقی زاده سمیه، قوجازاده مرتضی. مقایسه پیامدهای مادری در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1392 [cited 2021November29];16(53):18-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222424IEEE : کپی

صحتی شفایی، ف.، نقی زاده، س.، قوجازاده، م.، 1392. مقایسه پیامدهای مادری در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 16(53), pp.18-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222424. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی