برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير پياده روي سريع بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ديسمنوره، يک اختلال شايع زنان مي باشد که 50 درصد زناني را که دوره هاي قاعدگي دارند را مبتلا مي سازد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير پياده روي سريع بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان دختر انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني که در سال 1391 در شهر مشهد انجام شد، دو گروه 45 نفري دانشجو در دو گروه ورزش و کنترل مورد بررسي قرار گرفتند. جامعه پژوهش آن شامل تمام دانشجويان دختر دانشکده پرستاري و مامايي بودند. گروه مداخله ورزش را در سه دوره متوالي قاعدگي، در سه روز اول به مدت نيم ساعت انجام دادند. ابزار گردآوري داده ها شامل: معيار ديداري درد، پرسشنامه داده هاي فردي، مشخصات قاعدگي، فرم ثبت داده هاي قبل از ورزش و فرم ثبت داده هاي بعد از ورزش در خصوص ديسمنوره بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 19) و آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي، من ويتني و ويلکاکسون انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سن واحدهاي پژوهش 20.74 سال، ميانگين طول مدت ديسمنوره در هر دوره 2.49 روز و ميانگين طول مدت خونريزي 6.96 روز بود. دو گروه مورد مطالعه از نظر ميانگين شدت درد قبل از مداخله همسان بودند، ولي بعد از مداخله تفاوت معني دار شد (
P<0.001). تفاوت آماري معني داري از لحاظ ميانگين شدت درد در دختران گروه ورزش در مراحل قبل و بعد از مداخله وجود داشت (p<0.001در حالي که اين تفاوت در گروه کنترل وجود نداشت (p=0.81).
نتيجه گيري: ورزش پياده روي سريع به ميزان نيم ساعت در روز در 3 روز اول قاعدگي، منجر به کاهش شدت درد ديسمنوره اوليه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ریحانی، ط.، و جعفرنژاد، ف.، و بهنام وشانی، ح.، و عجم، م.، و بقایی، م. (1392). بررسی تاثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 16(46), 14-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222380Vancouver : کپی

ریحانی طیبه، جعفرنژاد فرزانه، بهنام وشانی حمیدرضا، عجم محمود، بقایی مهناز. بررسی تاثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1392 [cited 2021April12];16(46):14-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222380IEEE : کپی

ریحانی، ط.، جعفرنژاد، ف.، بهنام وشانی، ح.، عجم، م.، بقایی، م.، 1392. بررسی تاثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 16(46), pp.14-19. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222380>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 329 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی