برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني و عوامل موثر بر مرگ و مير مادران باردار استان سيستان و بلوچستان در فاصله سال هاي 1388-1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: مرگ و مير مادران، يکي از خطرات عمده تهديد کننده حيات انساني و شاخص وضعيت کلي سلامت زنان در جامعه است. مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني و عوامل موثر بر مرگ و مير مادران باردار استان سيستان و بلوچستان انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود و جامعه پژوهش آن شامل کليه مادران بارداري بود که از فروردين سال 1381 تا پايان اسفند ماه سال 1388 در استان سيستان و بلوچستان فوت کرده بودند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي 3 قسمتي بود که با استفاده از پرونده هاي بايگاني شده در سال هاي مذکور در بيمارستان و مراکز بهداشت شهرستان هاي استان و پرسشنامه مرگ مادر باردار تکميل شد. داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و روش هاي آمار توصيفي، آزمون کاي دو و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: فراواني مرگ و مير زنان باردار مورد مطالعه، 307 مورد و ميزان آن 82.6 نفر به ازاي هر 100000 تولد زنده بود. بيشترين ميزان مرگ و مير مادران در سال 1382 (232 نفر)، در شهرستان زاهدان (%24.1) و بيشترين تعداد متوفيان کمتر از 25 سال (41%)، سن بارداري بالاي 22 هفته (%90.3)، تعداد بارداري بيش از 4 (%70.7)، فاصله بارداري 2 سال و کمتر (%68.8) داشتند و بي سواد (%62.1)، ساکن روستا (%69.3) و نيازمند مراقبت ويژه در بارداري (%78.5) بودند. اکثر افراد در بيمارستان (%63.3) و در مقطع پس از زايمان (%79.3) فوت کردند. شايعترين علت مرگ مادران، خونريزي (%37.4) بود. علت مرگ با محل فوت (p<0.001)، تعداد بارداري (p=0.03)، عامل زايمان (P=0.005)، نوع زايمان (p=0.03) و سن مادر (p=0.03) ارتباط آماري معني داري داشت.نتيجه گيري: عواملي نظير انجام مراقبت هاي متناسب با دوران بارداري، رعايت فاصله 3 سال و بالاتر در بين بارداري ها، بالا بردن سطح سواد جامعه، رعايت تنظيم خانواده و عدم بارداري در سنين خيلي پايين يا بالا، در کاهش مرگ و مير مادران باردار نقش بسزايي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی نیا، ن.، و سمیعی زاده طوسی، ط.، و رضایی، م.، و روستایی، ف. (1392). بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های 1388-1381. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 16(44), 28-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222362Vancouver : کپی

محمدی نیا ندا، سمیعی زاده طوسی طیبه، رضایی محمدعلی، روستایی فاطمه. بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های 1388-1381. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1392 [cited 2021December06];16(44):28-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222362IEEE : کپی

محمدی نیا، ن.، سمیعی زاده طوسی، ط.، رضایی، م.، روستایی، ف.، 1392. بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های 1388-1381. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 16(44), pp.28-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222362. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 281 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی