برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه باورهاي ديني با نگرش زوجين نابارور نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري و انتخاب آن به عنوان يک رويکرد درمان ناباروري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه استفاده از روش هاي اهدايي کمک باروري باعث بروز پرسش هايي در عرصه هاي مختلف شده است که شناخت آنها بر اساس وضعيت فرهنگي- اجتماعي و اعتقادي هر کشور، نيازمند مطالعات گسترده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه باورهاي ديني با نگرش زوجين نابارور نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري و انتخاب آن به عنوان يک رويکرد درمان ناباروري انجام شد.روش کار: اين مطالعه همبستگي- توصيفي در فاصله زماني خرداد تا آبان ماه سال 1389 بر روي 115 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقيقاتي درماني ناباروري منتصريه مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي روا و پاياي باورهاي ديني، نگرش نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري و پرسشنامه انتخاب، جمع آوري و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 14) و آزمون هاي آماري تي مستقل، من ويتني، کاي اسکوئر و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان p کمتر از 0.05 معني داري در نظر گرفته شد.يافته ها: بين باورهاي ديني زنان نابارور با نگرش آنها نسبت به روش هاي اهدايي ارتباط معني داري وجود نداشت (p>0.05)، اما بين باورهاي ديني مردان نابارور با نگرش آنها ارتباط مستقيم و معني داري وجود داشت (p=0.036). همچنين بين باورهاي ديني زنان و مردان نابارور با انتخاب روش هاي اهدايي ارتباط معني داري وجود نداشت (p>0.05).نتيجه گيري: باورهاي ديني، نگرش مردان نابارور نسبت به روش هاي اهدايي کمک باروري را تحت تاثير قرار مي دهد اما با نگرش و انتخاب زنان نابارور و نيز انتخاب مردان نابارور ارتباطي ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لطیف نژادرودسری، ر.، و جعفری، ح.، و تقی پور، ع.، و خادم، ن.، و ابراهیم زاده، س. (1392). بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 16(44), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222357Vancouver : کپی

لطیف نژادرودسری رباب، جعفری حمیده، تقی پور علی، خادم نیره، ابراهیم زاده سعید. بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1392 [cited 2022January29];16(44):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222357IEEE : کپی

لطیف نژادرودسری، ر.، جعفری، ح.، تقی پور، ع.، خادم، ن.، ابراهیم زاده، س.، 1392. بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 16(44), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222357. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی