نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش خشکي بر تبادلات گازي و روابط آبي ارقام لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه علوم زراعت و اصلاح نباتات، قائمشهر، ایران
 
چکیده: 
تنش خشکي از عمده ترين خطرات براي توليد موفق محصولات زراعي است و از اين نظر اصلاح ارقام پيشرفته و مقاوم براي مناطق خشک و نيمه خشک امري ضروري به نظر مي رسد. به منظور بررسي تبادلات گازي و روابط آبي و تاثير آن بر عملکرد ارقام لوبيا قرمز در شرايط تنش خشکي، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. دو سطح تنش و عدم تنش خشکي به عنوان عامل اصلي که تنش خشکي از مرحله گلدهي بر اساس منحني رطوبتي خاک اعمال شد و ارقام ناز، اختر، درخشان و صياد به عنوان عامل فرعي بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که ارقام از نظر صفات سرعت فتوسنتز، غلظت CO2 زير روزنه اي، هدايت مزوفيلي و محتواي نسبي آب تفاوت معني داري با هم داشتند. همچنين ارقامي که از سرعت فتوسنتز، شدت تعرق، هدايت مزوفيلي و محتواي نسبي آب بالاتر و غلظت CO2 زير روزنه اي پايين تري در شرايط تنش خشکي برخوردار بودند عملکرد دانه بالاتري از خود نشان دادند. رقم صياد از لحاظ سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدايت مزوفيلي و محتواي نسبي آب نسبت به ارقام ديگر علائم بهتري در شرايط تنش نشان داد. ارقام ناز و درخشان آسيب پذيري بيشتري را در شرايط تنش از لحاظ صفات فوق از خود نشان دادند. همچنين رقم ناز داراي کمترين افزايش غلظت CO2 زير روزنه اي در شرايط تنش در بين ارقام بود. عملکرد دانه با صفات سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدايت مزوفيلي و محتواي نسبي آب همبستگي مثبت و معني دار و با غلظت CO2 زير روزنه همبستگي منفي و غيرمعني دار از خود نشان داد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر سطوح تنش، ارقام و اثر متقابل آنها در سطح احتمال يک درصد بر عملکرد دانه معني دار بود. مقايسه ميانگين عملکرد دانه اختلاف معني داري را بين ارقام در شرايط نرمال نشان داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرجی پایین رودپشتی، م.، و مبصر، ح.، و قنبری مالیدره، ع.، و نظری ناسی، ح. (1391). تاثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L). تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی), 4(4 (پیاپی 11)), 13-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222204Vancouver : کپی

فرجی پایین رودپشتی میعاد، مبصر حمیدرضا، قنبری مالیدره عباس، نظری ناسی حسین. تاثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L). تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی). 1391 [cited 2022May25];4(4 (پیاپی 11)):13-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222204IEEE : کپی

فرجی پایین رودپشتی، م.، مبصر، ح.، قنبری مالیدره، ع.، نظری ناسی، ح.، 1391. تاثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L). تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی), [online] 4(4 (پیاپی 11)), pp.13-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222204. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی