برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 49 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تاثير آموزش هاي چهره به چهره عوامل شهرداري تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مديريت پسماند شهري (مطالعه موردي منطقه 18 تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* واحد علوم تحقیقات تهران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف پژوهش: برنامه هاي آموزشي تنها زماني مي تواند ارزشمندي خود را توجيه کند که شواهد قابل اطمينان و معتبري در مورد تاثير آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع مردم عرضه کند. اين تحقيق در همين ارتباط با هدف تعيين ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش چهره به چهره عوامل شهرداري تهران بر رفتار شهروندان در امر مديريت پسماند هاي شهري انجام گرديده است.روش پژوهش: اين تحقيق از نظرهدف کاربردي و از نظر روش پيمايشي و ماهيت آن از نوع تحقيقات علي مقايسه اي است. جامعه آماري اين تحقيق زنان خانه دار ساکن در منطقه 18 تهران مي باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شده لکن بر اساس پاسخ نامه هاي واصله که قابليت بهره برداري داشته اند 341 نفر از اين افراد مورد مطالعه قرار مي گيرند براي جمع آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز در راستاي دستيابي به اهداف تحقيق، از روش هاي مختلفي چون مشاهده، مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان آموزش، مطالعه اسنادي و کتابخانه اي و جستجوي اينترنتي و در نهايت پرسشنامه (ابزار اصلي تحقيق) بر اساس طيف ليکرت استفاده گرديد. در تجزيه و تحليل اين اطلاعات دو مرحله طي شده است. ابتدا به کمک آمار توصيفي داده هاي گردآوري شده توصيف شده اند و سپس به کمک آمار استنباطي نظير ضرايب همبستگي، تحليل رگرسيون و غيره فرضيات پژوهش مورد آزمون و استنباط واقع شده اند.يافته ها: بلحاظ سني 29.6 درصد افراد مورد مطالعه کمتر از 30 سال سن داشته و 52.528 درصد آنان بين 30 تا 50 سال سن دارند، بررسي سطح تحصيلات افراد مورد مطالعه نشان داد که از بين 341 نفر افراد مورد مطالعه بيش ترين فراواني مربوط به سطح تحصيلي ديپلم مي باشد. بررسي وضعيت قومي افراد مورد مطالعه نيز نشان مي دهد 34.9 درصد آنان ترک هستند؛ 10.3 درصد آنان لر، 10 درصد کرد و 12.6 درصد گيلکي و مابقي مربوط به قوم فارس... هستند و تحليل داده ها نشان مي دهد قريب به اتفاق افراد مورد مطالعه افرادي مذهبي (در حد معمول و يا زياد) هستند.نتيجه گيري: نتايج برآمده از تحقيق حاکي از آن دارد که اثربخشي دوره هاي آموزشي چهره به چهره در رفتار شهروندان پيرامون مباحث مديريت پسماند شهري بر 3 سطح دانش شهروندان با ضريب همبستگي چندگانه 0.391 و ضريب تعيين 0.153، بينش شهروندان با ضريب همبستگي 0.491 و ضريب تعيين 0.242 و کنش شهروندان با ضريب همبستگي چندگانه 0.516 و ضريب تعيين 0.270 تاثيرگذار بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظاهری، م.، و کرامتی نژاد، ح. (1392). بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی منطقه 18 تهران). مطالعات مدیریت شهری, 5(14), 49-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222077Vancouver : کپی

مظاهری محمدمهدی، کرامتی نژاد حسین. بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی منطقه 18 تهران). مطالعات مدیریت شهری. 1392 [cited 2022January17];5(14):49-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222077IEEE : کپی

مظاهری، م.، کرامتی نژاد، ح.، 1392. بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی منطقه 18 تهران). مطالعات مدیریت شهری, [online] 5(14), pp.49-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222077. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی