برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير افزايش انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر هورمون هاي استروئيدي و شاخص هاي توليد مثلي در تليسه هاي هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر هورمون هاي استروئيدي و باروري در تليسه هاي هلشتاين انجام گرفت. در اين تحقيق از 80 راس تليسه تقريبا يک ساله هلشتاين

 با ميانگين وزني  320±20کيلوگرم به صورت يک طرح کاملا تصادفي با 4 تيمار و 20 تکرار استفاده شد. تيمارها شامل گروه هاي: کنترل (A)، و گروه هاي آزمايشي افزايش انرژي جيره (B) (10% بالاتر از توصيه (NRC، همزمان سازي فحلي (C) و افزايش انرژي جيره به همراه همزمان سازي فحلي (D) بود. در اين تحقيق گروه هاي B و D به مدت 30 روز قبل از همزمان سازي با جيره اي با انرژي بالاتر تغذيه گرديدند و در گروه هاي C و D از روش پروژسترون- هيت سينگ استفاده شد. در طي آزمايش از گروه هاي A و B با مشاهده اولين فحلي و در گروه هاي C و D از روز آغاز همزمان سازي، نمونه خون در مراحل مختلف سيکل فحلي تهيه گرديد و جهت اندازه گيري ميزان هورمون هاي استروژن، پروژسترون و بتاهيدروکسي بوتيريک اسيد (BHBA) مورد آناليز قرار گرفت. همچنين شاخص هاي توليد مثلي شامل تعداد دفعات تلقيح به ازاي آبستني و فاصله بين اولين فحلي تا تلقيح منجر به آبستني مورد ارزيابي قرار گرفت. طبق نتايج به دست آمده گروه C و D داراي افزايش معني داري (p<0.05) در ميزان هورمون استروژن در فاز استروس، نسبت به ديگر گروه ها بود. در رابطه با پروژسترون در فاز داي استروس، گروه B ، C و D افزايش معني داري (p<0.05) در ميزان هورمون پروژسترون نسبت به گروه A از خود نشان دادند. بيشترين ميزان BHBA در بين روزهاي آزمايش، مربوط به فاز پرواستروس بود و در گروه D کاهش در ميزان BHBA نسبت به ديگر گروه ها مشاهده گرديد. همچنين کمترين تعداد دفعات تلقيح به ازاي آبستني و کمترين فاصله بين اولين فحلي تا تلقيح منجر به آبستني به طور غير معني داري مربوط به گروه D بود. به طور کلي افزايش انرژي جيره به همراه همزمان سازي فحلي باعث بهبود عملکرد توليد مثلي، افزايش ميزان هورمون هاي استروئيدي و کاهش ميزان BHBA در تليسه هاي هلشتاين مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی