نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1374 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 64 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه كروموزومي ماهي سفيد Rutilus frisii kutum از طريق كشت گلبولهاي سفيد خون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است