برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  6 , شماره  20 ; از صفحه 161 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، گروه علوم اجتماعی، رودهن، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش سنجش ميزان اثرگذاري عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر کيفيت زندگي شهروندان شهر تهران است و پژوهشگر با تکيه بر نظريه جامعه شناختي بورديو به تبيين موضوع پرداخته است. روش پژوهش پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از شهروندان تهراني مناطق شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران هستند که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوري شده براي اجراي آماره ها و روش هاي آماري توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزارspss تحليل شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود رابطه ميان عوامل اجتماعي (اعتماد اجتماعي، همبستگي اجتماعي، مشارکت اجتماعي و دو شاخص پايگاه اجتماعي تحت عنوان تحصيلات و منطقه سکونت) و عوامل فرهنگي (سرمايه فرهنگي) است. اما بين پاي بندي به ارزش هاي ديني به عنوان ديگر شاخص عوامل فرهنگي و کيفيت زندگي، رابطه اي وجود ندارد. همچنين ميان ميزان درآمد و وضعيت اشتغال به عنوان ديگر شاخص هاي پايگاه اجتماعي با کيفيت زندگي وجود رابطه تاييد نشد. متغيرهاي زمينه اي سن و جنسيت با کيفيت زندگي نيز رابطه اي با هم نداشتند. ميانگين کيفيت زندگي جامعه مورد مطالعه برابر با 105 برآورد شده است که در اين بين منطقه 19 بالاترين کيفيت و منطقه يک کمترين کيفيت را دارا بوده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 744
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی