برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر 6 هفته تمرين مقاومتي و تمرين همزمان بر توان هوازي، سطوح استراحتي هورمون رشد و کورتيزول در کودکان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، گروه تربیت بدنی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پژوهش هاي مربوط به بررسي اثر تمرينات ورزشي، به ويژه تمرين هم زمان بر تغييرات هورموني در کودکان بسيار اندک است. از اين رو، هدف اين پژوهش مقايسه اثر 6 هفته تمرين مقاومتي و تمرين هم زمان مقاومتي و استقامتي بر توان هوازي، سطوح استراحتي هورمون رشد و کورتيزول در کودکان سالم بود.
مواد و روش ها: آزمودني هاي اين پژوهش (که به صورت نيمه تجربي به انجام رسيد) 35 پسر سالم 9 تا 11 ساله بودند که به صورت تصادفي به 3 گروه تمرين هم زمان (12=
n)، تمرين مقاومتي (11=n) و کنترل (12=n) تقسيم شدند.گروه هاي تمريني 3 جلسه در هفته و به مدت شش هفته به تمرين پرداختند و گروه کنترل تنها فعاليت هاي روزمره خود را انجام مي داد. 48 ساعت پيش و پس از اجراي پروتکل 6 هفته اي، آزمون توان هوازي و نمونه گيري از همه آزمودني ها به عمل آمد. سنجش سطوح استراحتي هورمون رشد و کورتيزول با روش الايزا به انجام رسيد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري تحليل واريانس يک طرفه و تي هم بسته استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که توان هوازي و سطوح استراحتي هورمون رشد در گروه تمرين هم زمان به گونه معني داري افزايش يافته است (به ترتيب p=0.001،p=0.036 ). سطوح استراحتي کورتيزول در گروه تمرين هم زمان به گونه معني داري نسبت به دوگروه ديگر پايين تر بود(0.05>p) و در گروه تمرين هم زمان و تمرين مقاومتي نيز به گونه معني داري کاهش يافته بود( به ترتيب 0.001=p،p=0.036 ).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که با به کارگيري يک دوره تمرين هم زمان با روش شناسي تمريني مناسب در مقايسه با تمرين مقاومتي در کودکان بتوان سودمندي هاي بيشتري را در خصوص توان هوازي و سطوح استراحتي هورمون رشد وکورتيزول به دست آورد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی