نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 559 تا صفحه 574 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي بازدارنده هاي گرايش زنان روستايي به مشاغل خانگي (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 
اگرچه مشاغل خانگي يکي از زمينه هاي مناسب فعاليت اقتصادي زنان، به ويژه در مناطق روستايي، به شمار مي رود، توسعه آن با موانع و محدوديت هاي متعددي روبه روست. بر همين اساس، در پژوهش حاضر، به بررسي موانع عمده گرايش زنان و دختران روستايي به مشاغل خانگي پرداخته شده است. جامعه آماري اين پژوهش را زنان روستايي بالاي هجده سال بخش سردرود شهرستان رزن در استان همدان تشکيل مي دهند که بر اساس فرمول کوکران 187 نفر از آن ها به صورت تصادفي و با استفاده از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي گزينش و مطالعه شدند. مهم ترين ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که روايي صوري آن به تاييد متخصصان رسيد و جهت بررسي پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ، پايايي در همه قسمت هاي پرسشنامه بيشتر از 0.8 برآورد شد که بيانگر قابليت اعتماد آن است. طبق نتايج به دست آمده از تحليل عاملي، عوامل بازدارنده گرايش زنان روستايي به راه اندازي مشاغل خانگي در شش عامل فرهنگي و اجتماعي، زيرساختي و مالي، شخصيتي، حمايتي، خانوادگي، و آموزشي دسته بندي شدند. همچنين، نتايج پژوهش نشان داد، به رغم وجود اين محدوديت ها، نگرش زنان روستايي به راه اندازي مشاغل خانگي در سطح مطلوبي قرار دارد که بر اين اساس مي توان گفت در صورت رفع عوامل بازدارنده، مشاغل خانگي در اين منطقه توسعه خواهد يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یعقوبی فرانی، ا.، و وحدت مودب، ه.، و لطیفی، س. (1392). شناسایی بازدارنده های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن). زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان), 11(4), 559-574. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221449Vancouver : کپی

یعقوبی فرانی احمد، وحدت مودب هاجر، لطیفی سمیه. شناسایی بازدارنده های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن). زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). 1392 [cited 2022August14];11(4):559-574. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221449IEEE : کپی

یعقوبی فرانی، ا.، وحدت مودب، ه.، لطیفی، س.، 1392. شناسایی بازدارنده های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن). زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان), [online] 11(4), pp.559-574. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221449. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 590 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی