4 SID.ir | تعيين کيفيت خدمات تيم پزشک خانواده از ديدگاه گيرندگان خدمت در شهرستان عجب شير: 1388
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين کيفيت خدمات تيم پزشک خانواده از ديدگاه گيرندگان خدمت در شهرستان عجب شير: 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: از آنجا که بحث کيفيت چالش اصلي اغلب جوامع در حوزه سلامت است، اهميت مطالعه کيفيت هر چه بيشتر نمود پيدا مي کند، در اين راستا رضايت مشتريان خدمت، بخش مهمي را به خود اختصاص داده و وسيله اي براي اندازه گيري کيفيت خدمات بهداشتي و درماني است. اين مطالعه با هدف تعيين کيفيت خدمات تيم پزشک خانواده از ديدگاه گيرندگان خدمت انجام گرفته است.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- مقطعي مي باشدکه در پاييز 1388 در شهرستان عجب شير انجام شده است. جامعه پژوهش کليه مشتريان خدمات (گيرندگان خدمت) پزشک خانواده و نمونه پژوهش 140 نفر از اين تعداد بود که با روش تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته اي بود که 9 بعد کيفيت را مورد سنجش قرار مي داد. داده هاي جمع آوري شده توسط آزمون هاي آماري در نرم افزار
SPSS-15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين شاخص کيفيت خدمات پزشک خانواده در اين مطالعه
45.17±11.16 و ميزان رضايت مندي از کيفيت اين خدمات 10 درصد به دست آمد. 35.7 درصد افراد از کيفيت اين خدمات ناراضي بودند. از بين شاخص هاي مورد بررسي، کارايي بيشترين نمره را با ميانگين 64.3±13.4 و نيز بيشترين ميزان رضايت مندي (70.0%) را به خود اختصاص داد و از سوي ديگر کمترين نمره ميانگين (28.4±12.3) و ميزان رضايت مندي (صفر) مربوط به شاخص فراهم بودن بود.
نتيجه گيري: برخي خدمات پزشک خانواده عملکرد ضعيفي داشته و کيفيت خدمات از سطح مطلوبي برخوردار نبود. توجه و برنامه ريزي ار سوي مديران و مسئولين جهت تامين برخي شاخص ها از قبيل «فراهم بودن» و «مناسب بودن امکانات و تسهيلات» مي تواند در بهبود کيفيت خدمات پزشک خانواده و همچنين ميزان رضايت مندي مشتريان خدمت مثمر ثمر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی