نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  37 , شماره  4 ; از صفحه 309 تا صفحه 318 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان اجزاي C3 و C4 کمپلمان در ليکن پلان دهان و واکنشهاي ليکنوئيد دارويي- تماسي دهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشکده دندانپزشکی، گروه بیماری‌های دهان
 
چکیده: 
مقدمه: ليکن پلان و واکنش هاي ليکنوئيدي گروهي از ضايعات پوستي مخاطي هستند که شيوع آن در بيماران ميانسال و در زنان بيشتر است. اين دو گروه بيماري از لحاظ کلينيکي و هيستولوژيک قابل افتراق نيستند. علت ليکن پلان مشخص نيست ولي علل مختلفي براي ضايعات ليکنوئيد مطرح شده است. در اين تحقيق سعي شد از لحاظ اجزا کمپلمان سيستم ايمني، معياري براي تمايز اين بيماري ها به دست آورده شود.مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي انجام شد. جمعيت مورد مطالعه، شامل بيماران مراجعه کننده به کلينيک يکي از متخصصان بيماري هاي دهان، فک و صورت شهر اصفهان بودند. نمونه ها شامل دو دسته 25 نفري از بيماران مبتلا به ضايعات ليکن پلان و واکنش هاي ليکنوئيدي بودند. اين دو گروه بر اساس معيار هاي باليني و هيستولوژيک ارائه شده توسط WHO تمايز داده شدند. براي اجراي پژوهش، از هر دو گروه بيمار، 5 سي سي سرم خون گرفته شد و ميزان C3 و C4 آنان تعيين گرديد. تحليل داده ها با آزمون t-student و مجذور کاي دو انجام شد.يافته ها: آزمون t مستقل نشان داد که ميانگين C3 در دو گروه با هم اختلاف معني داري نداشت (p=0.31) .همچنين ميانگين C4 در دو گروه با هم اختلاف معني داري نداشت (p=0.31) .به عبارت ديگر بين ميزان C4 و C3 با نوع بيماري (ليکن پلان دهاني و واکنش هاي ليکنوئيدي) ارتباطي وجود نداشت.نتيجه گيري: ميزان C3 و C4 بيماران ملاک دقيقي براي تمايز اين دو بيماري نيست. از اين رو، لازم است از ملاک هاي تشخيصي ديگري استفاده گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غلیانی اصفهانی، پ.، و صابری، ز.، و هدایتی، ا. (1392). مقایسه میزان اجزای C3 و C4 کمپلمان در لیکن پلان دهان و واکنشهای لیکنوئید دارویی- تماسی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 37(4), 309-318. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221334Vancouver : کپی

غلیانی اصفهانی پریچهر، صابری زهرا، هدایتی امیرحسین. مقایسه میزان اجزای C3 و C4 کمپلمان در لیکن پلان دهان و واکنشهای لیکنوئید دارویی- تماسی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1392 [cited 2022May28];37(4):309-318. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221334IEEE : کپی

غلیانی اصفهانی، پ.، صابری، ز.، هدایتی، ا.، 1392. مقایسه میزان اجزای C3 و C4 کمپلمان در لیکن پلان دهان و واکنشهای لیکنوئید دارویی- تماسی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 37(4), pp.309-318. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221334. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی