4 SID.ir | مقايسه تاثير افزودن توپيرامات، در مقايسه با دارونما در کاهش علايم ترک در بيماران وابسته به اپيوئيدها
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير افزودن توپيرامات، در مقايسه با دارونما در کاهش علايم ترک در بيماران وابسته به اپيوئيدها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا، میدان بوعلی، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از اين مطالعه، ارزيابي ميزان تاثير توپيرامات در بيماران تحت درمان جهت کاهش علايم ترک اپيوئيدها مي باشد.
روش کار: در اين کارآزمايي باليني دو سوکور تصادفي شده در سال 1391 در شهر مشهد، درمان کمکي با توپيرامات در بيماران تحت سم زدايي با درمان کمکي متادون با تجويز دارونما به مدت دو هفته مقايسه گرديد. جامعه ي آماري مطالعه شامل بيماران مرد مراجعه کننده به مرکز اعتياد بيمارستان روان پزشکي ابن سينا بود که به طور نمونه گيري در دسترس، 42 بيمار مرد بستري 19-59 ساله با تشخيص وابستگي به اپيوئيد مطابق معيارهاي چهارمين ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني، انتخاب شده و در دو گروه دريافت تصادفي توپيرامات (100 ميلي گرم روزانه) يا دارونما به مدت دو هفته در شرايط دوسوکور قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري شدت علايم ترک، پرسش نامه ي علايم محروميت از مواد مخدر بود که در پنج نوبت (روزهاي 1، 3، 5، 7 و 14) انجام شد. داده ها با آمار توصيفي، آزمون هاي تحليلي نظير آنوا و نرم افزار SPSS تحليل شدند.
نتايج: در هر دو گروه، شدت علايم ترک، روند رو به کاهش معني داري داشت اما تفاوت معني-داري در شدت علايم در بين دو گروه توپيرامات و دارونما ديده نشد
(p>0.05)
نتيجه گيري: استفاده از توپيرامات (دوز 100 ميلي گرم روزانه به مدت دو هفته)
در مقايسه با دارونما در کاهش علايم حاد خودابرازگرايانه در ترک اپيوئيد تفاوت معني داري ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی