برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  38 , شماره  1 ; از صفحه 45 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان القاء اينترلوکين-1 بتا (IL-1 β)، فاکتور نکروزدهنده توموري (TNF-α) و مايلوپراکسيداز (MPO) پالپ دندان رت هايپرگليسميک توسط مينرال تري اکسايد اگريگيت (MTA) و سمان غني شده با کلسيم (CEM)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مازندران، ساری، دانشکده دندانپزشکی، گروه اندودانتیکس
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اين مطالعه بررسي ميزان بيان اينترلوکين-1 بتا (IL-1β)، فاکتور نکروزدهنده توموري (TNF-α) و مايلوپراکسيداز (MPO) بعد از استفاده از Mineral Trioxide Aggregate (MTA) و Calcium- Enriched Mixture (CEM) به عنوان پالپ کپ در رت هاي ديابتي بود.
مواد و روش ها: از مدل حيواني با القاي ديابت با استفاده از
Streptozotocin (تزريق داخل صفاقي به صورت 65 mg/kg) استفاده شد. 34 رت به دو گروه ديابتي و سالم تقسيم شدند. بعد از اکسپوز پالپ مولر اول مگزيلا ، MTA يا CEM به عنوان ماده پالپ کپ استفاده شد و حفرات با سمان گلاس آينومر ترميم شدند. 30 روز بعد، رت ها قرباني شدند. اندازه گيري مدياتورهاي التهابي در سرم و مايع پالپ با استفاده از روش ELISA انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کاي دو، همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يک طرفه آناليز شدند (a=0.05).
يافته ها: اختلاف آماري معني داري بين ميزان
TNF-a، IL-1b و MPO در کانال ريشه رت هاي سالم و ديابتي گروه MTA، مشاهده نشد (به ترتيب p=0.827، p=0.948 و p=0.365). اختلاف آماري معني داري در مدياتورهاي TNF-a و IL-1b بين دو گروه سالم و ديابتي که در آن ها از CEM استفاده شده بود مشاهده نشد (به ترتيب p=0.652 و p=0.932) ميزان MPO در رت هاي سالم و ديابتي گروه CEM اختلاف معني داري نشان داد (p=0.033).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، در استفاده از
MTA در هر دو گروه سالم و ديابتي تفاوتي در ميزان متغيرهاي TNF-a، IL-1b و MPO مشاهده نشد، همچنين در استفاده از CEM نيز تفاوتي بين TNF-α، IL-1b مشاهده نشد، اما ميزان مايلوپراکسيداز (MPO) زماني که از CEM استفاده شد افزايش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مدنی، ز.، و حدادی، ا.، و مسگرانی، ع.، و مصطفی زاده، ا.، و سیدمجیدی، م.، و بیژنی، ع.، و اشرف پور، م. (1393). بررسی میزان القاء اینترلوکین-1 بتا (IL-1 β), فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 38(1), 45-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220906Vancouver : کپی

مدنی زهراسادات، حدادی اعظم، مسگرانی عباس، مصطفی زاده امراله، سیدمجیدی مریم، بیژنی علی، اشرف پور منوچهر. بررسی میزان القاء اینترلوکین-1 بتا (IL-1 β), فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1393 [cited 2021October18];38(1):45-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220906IEEE : کپی

مدنی، ز.، حدادی، ا.، مسگرانی، ع.، مصطفی زاده، ا.، سیدمجیدی، م.، بیژنی، ع.، اشرف پور، م.، 1393. بررسی میزان القاء اینترلوکین-1 بتا (IL-1 β), فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 38(1), pp.45-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220906. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی