برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 61 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

نقش يکپارچه سازي اراضي در بهبود زمينه هاي کارآفريني کشاورزي در شهرستان خدابنده (مورد: روستاهاي حوزه خدمات کشاورزي نورآباد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

يکي از چالش هاي بخش کشاورزي به عنوان مهم ترين تامين کننده اشتغال و درآمد روستايي در کشور ما تقطيع گسترده و پراکند بودن قطعات اراضي متعلق به هر يک از بهره برداران است. بررسي تجارب کشورهاي موفق در ساماندهي اراضي کشاورزي نشان مي دهد که يکي از مهم ترين راه حل هاي غلبه بر اين چالش، يکپارچه سازي اراضي است که مي تواند از طريق بهبود زمينه هاي کارآفريني در بخش کشاورزي به عنوان محرکي براي ايجاد دگرگوني اقتصادي اجتماعي در جامعه روستايي عمل کند. هدف اين مطالعه بررسي نقش يکپارچه سازي توافقي اراضي کشاورزي در محدوده مورد مطالعه در بهبود زمينه هاي کارآفريني از ديدگاه کشاورزان مشمول طرح ها است. به اين منظور از 30 طرح اجرا شده با مشارکت 610 بهره بردار کشاورزي، 136 بهره بردار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گرديد. روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي بوده و براي گردآوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون هاي ويلکاکسون، جدول توافقي و t دو نمونه اي بهره گرفته شده است. نتايج اين پژوهش در دو محور ارايه شده است: الف) در بين کشاورزان با اراضي يکپارچه شده، تحليل قبل و بعد از يکپارچه سازي نشان مي دهد که اين پروژه ها در ايجاد زمينه براي شکل گيري و توسعه کارآفريني کوچک مقياس کشاورزي موفق بوده اند، ب) مقايسه ديدگاه دو گروه با اراضي يکپارچه و غير يکپارچه مبين تفاوت معنادار در شاخص هاي کارآفريني مي باشد، که اين امر بيانگر تاثير مثبت اقدامات يکپارچه سازي اراضي پراکنده بهره برداران در يک يا چند نقطه در بهبود زمينه هاي کارآفريني کشاورزي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی