برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 5 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم با استفاده از روش هاي وايازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران
 
چکیده: 

تحليل واکنش گياه به تغييرات محيط و مديريت هاي زراعي از جمله تغيير در تاريخ کاشت بر اساس مدل هاي رياضي يک روش کارآمد براي پيش بيني عملکرد ارزيابي مي شود. اين تحقيق در سال زراعي 1388-89 با 27 ژنوتيپ و در سال زراعي 1390-91 با 15 ژنوتيپ در سه گروه ديررس، متوسط رس و زودرس در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان انجام شد. در هر سال هر يک از گروه ها در يک آزمايش مستقل به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار بررسي شدند. در هر آزمايش تاريخ هاي کاشت و ژنوتيپ هاي گندم به ترتيب در کرت هاي اصلي و فرعي قرار گرفتند. رقم چمران به عنوان شاهد در هر سه گروه در نظر گرفته شد. در سال اول و دوم تحقيق، اولين تاريخ کاشت براي گروه ديررس، 7.20 و 8.5 و براي گروه زودرس 9.20 و 9.25 و دو تاريخ کاشت ديگر در هر آزمايش به فاصله 10 روز و براي گروه متوسط رس اولين تاريخ کاشت در سال اول و دوم به ترتيب 8.20 و 8.15 و دو تاريخ کاشت ديگر در سال اول به فاصله 10 روز و در سال دوم به فاصله 15 اعمال شدند. روند تغييرات عملکرد دانه هر گروه در واکنش به تغيير تاريخ کاشت با استفاده از روش هاي وايازي بررسي و نقطه بهينه تاريخ کاشت بر اساس حداکثر عملکرد دانه بر مبناي مشتق تابع عملکرد نسبت به تاريخ کاشت (dGY/dX) محاسبه شد. نتايج نشان داد که در ژنوتيپ هاي ديررس و متوسط رس، تابع عملکرد دانه از روند پلي نوميال درجه دوم با ضريب تشخيص قوي تبعيت نمود. در ژنوتيپ هاي زود رس، روند تغييرات عملکرد دانه در اثر تاخير در کاشت، روند خطي کاهشي بود. به طوري که با فاصله گرفتن از اولين تاريخ کاشت، عملکرد دانه به ميزان 87 کيلوگرم در هکتار در روز کاهش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادری، ا. (1392). تحلیل اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم با استفاده از روش های وایازی. فیزیولوژی گیاهان زراعی, 5(20), 5-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220542Vancouver : کپی

نادری احمد. تحلیل اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم با استفاده از روش های وایازی. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1392 [cited 2021October27];5(20):5-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220542IEEE : کپی

نادری، ا.، 1392. تحلیل اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم با استفاده از روش های وایازی. فیزیولوژی گیاهان زراعی, [online] 5(20), pp.5-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220542. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی