برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 11 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير اسپرم گيري مجدد بر روي برخي پارامترهاي اسپرم شناختي، درصد لقاح و روند انکوباسيون در ماهي آزاد وحشي (Salmo trutta caspius, Kessler 1877)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، لاهیجان، ایران
 
چکیده: 

تحقيق حاضر در سال 1388 در مرکز بازسازي ذخائر آزاد ماهيان شهيد باهنر کلاردشت صورت گرفت. جهت انجام آن، از 30 قطعه مولد نر وحشي استفاده شد. در مرحله اول از همه مولدين نر (30 مولد) بصورت جداگانه اسپرم گيري صورت گرفت. عمل لقاح با مخلوط اسپرم ها و تخمک هاي استحصال شده از 13 قطعه مولد ماده انجام شد و پس از آبگيري تخم ها، به سالن انکوباسيون انتقال يافتند تا روند انکوباسيون در آن ها بررسي گردد. 8 روز بعد دومين مرحله اسپرم گيري و 17 روز بعد از مرحله دوم، سومين مرحله اسپرم گيري نيز همانند مرحله اول اجرا شد و براي مرحله دوم از 25 قطعه مولد نر و 10 قطعه مولد ماده و مرحله سوم 15 قطعه مولد نر و 7 قطعه مولد استفاده گرديد. در پايان هر 3 مرحله تراکم اسپرم، درصد اسپرماتوکريت، حجم اسپرم، ميزان تحرک و مرفولوژي اسپرماتوزوئيد (درصد اسپرماتوزوئيدهاي غير طبيعي) ثبت شد و اثر آن بر روي درصد لقاح، چشم زدگي، تخم گشايي و در پايان بازماندگي لاروهاي حاصل در طي اسپرم گيري هاي مکرر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که حجم، تحرک، مرفولوژي اسپرم در 3 مرحله از تحقيق اختلاف معني داري با هم داشتند (p<0.05). بيشترين درصد لقاح (96.29 درصد)، درصد چشم زدگي (91.52 درصد) و درصد تخم گشايي (93.82 درصد) در مرحله اول و کمترين آن ها در مرحله سوم مشاهده گرديد. در فاکتورهاي تراکم اسپرم، اسپرماتوکريت، و درصد بازماندگي لارو تا مرحله جذب کيسه زرده در 3 مرحله اختلاف معني دار آماري بدست نيامد (p>0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

خارا، ح.، و شمس پور، س.، و رضوانی، م.، و احمدنژاد، م.، و رهبر، م.، و موسوی، س. (1391). تاثیر اسپرم گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی, درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی (Salmo trutta caspius, Kessler 1877). زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا), 4(16), 11-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220478Vancouver : کپی

خارا حسین، شمس پور سمیه، رضوانی مصطفی، احمدنژاد محدثه، رهبر مینا، موسوی سیده سمانه. تاثیر اسپرم گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی, درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی (Salmo trutta caspius, Kessler 1877). زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا). 1391 [cited 2021April12];4(16):11-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220478IEEE : کپی

خارا، ح.، شمس پور، س.، رضوانی، م.، احمدنژاد، م.، رهبر، م.، موسوی، س.، 1391. تاثیر اسپرم گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی, درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی (Salmo trutta caspius, Kessler 1877). زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا), [online] 4(16), pp.11-22. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220478>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی