3 SID.ir | بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن لپتين rs7799039 و سرطان روده بزرگ
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن لپتين rs7799039 و سرطان روده بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کبد و گوارش، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات نشان دادند که پلي مورفيسم در ژن لپتين باعث افزايش سطح اين هورمون شده و افزايش سطح لپتين با چاقي و مقاومت به انسولين و همچنين افزايش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ رابطه دارد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي ميزان شيوع پلي مورفيسم ژن لپتين rs7799039 در تهران و بررسي نقش اين پلي مورفيسم در افزايش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ (CRC) است.
روش کار: مطالعه انجام شده از نوع مورد- شاهدي بود. با استفاده از روش PCR-RFLP، به صورت تصادفي 108 نفر بيمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و 108 نفر گروه شاهد، مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تحليل آماري از آزمون X2 و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
نتايج: ميزان شيوع آلل A موتانت در گروه بيمار 52.8% و در افراد کنترل 62.5% محاسبه گرديد. در مطالعه حاضر، فراواني آللي در بين گروه بيمار و گروه کنترل اختلاف معني داري نشان داد (P=0.04) در نمونه هاي بيماران، فراواني ژنوتيپ هاي GG، GA، AA براي ژن لپتين به ترتيب 19.4، 55.6، 25 درصد و فراواني اين پلي مورفيسم در نمونه هاي کنترل به ترتيب 38، 49.1، 13 درصد بود.
نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد که پلي مورفيسم ژن لپتينrs 7799039 روي سرطان روده بزرگ اثر محافظت کنندگي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی