نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 41 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي و نگرش زنان شهر يزد در مورد رفتار غربالگري سرطان پستان در سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی یزد
 
چکیده: 
مقدمه: سرطان پستان يکي از مهم ترين و شايع ترين بيماري ها در زنان و دانستن اطلاعات اساسي در اين زمينه براي هر زني لازم است. غربالگري زنان سالم مي تواند تغييرات غيرطبيعي را در آنان کشف نمايد. مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي و نگرش زنان شهر يزد در مورد رفتار غربالگري سرطان پستان انجام شد.روش بررسي: مطالعه حاضر توصيفي - تحليلي بوده که در آن آگاهي و نگرش زنان مراجعه کننده به يکي از مراکز بهداشتي که به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند بررسي شد (24=n). يک پرسشنامه پژوهشگرساخته شامل 4 بخش، مشخصات فردي (4 سوال)، تاريخچه بيماري هاي پستان (4 سوال)، سوالات آگاهي سنجي (24 سوال) و نگرش-سنجي (42 سوال) مورد استفاده قرار گرفت. اعتماد علمي با ضريب آلفاي کرونباخ (0.86=r) محاسبه و اعتبار صوري و محتوا توسط اساتيد آموزش بهداشت سنجيده شد. تحليل داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS version 19، آمار توصيفي و آزمون هاي تي مستقل دونمونه اي و کاي اسکوئر صورت گرفت.يافته ها: محدوده سني زنان 59-24 سالگي بود. 78% زنان متاهل و 29.7% داراي تحصيلات دانشگاهي بودند. مهم ترين منابع کسب اطلاعات بهداشتي در مورد سرطان پستان به ترتيب کارکنان بهداشتي، رسانه هاي جمعي، منابع پزشکي، دوستان و اقوام نزديک و پزشک بود. نمره کسب شده از سوالات بخش آگاهي در طبقات ضعيف تا متوسط قرار گرفت. 64.8% زنان نگرش منفي داشتند. زنان با سطح آگاهي پايين تر نگرش منفي تري داشتند (P<0.001). بين سطح تحصيلات و سن با آگاهي ارتباط معني داري مشاهده شد، همچنين بين آگاهي و نگرش با وضعيت تاهل رابطه معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).نتيجه گيري: مهم ترين موانع درک شده خودآزمايي پستان اعتقاد نداشتن به غربالگري، ترس از يافت توده، مخالفت همسر، فراموش کردن زمان خودآزمايي پستان و درد پستان بود. لذا ارتقاء سطح آگاهي و اصلاح نگرش زنان ايراني ضروري است زيرا سلامتي آنان مي تواند سلامتي خانواده را تضمين نموده و از اهداف توسعه هزاره نيز محسوب مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظلومی محمودآباد، س.، و خدایاریان، م. (1392). بررسی آگاهی و نگرش زنان شهر یزد در مورد رفتار غربالگری سرطان پستان در سال 1391. بیماریهای پستان ایران, 6(4), 41-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220227Vancouver : کپی

مظلومی محمودآباد سیدسعید، خدایاریان مهسا. بررسی آگاهی و نگرش زنان شهر یزد در مورد رفتار غربالگری سرطان پستان در سال 1391. بیماریهای پستان ایران. 1392 [cited 2022August18];6(4):41-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220227IEEE : کپی

مظلومی محمودآباد، س.، خدایاریان، م.، 1392. بررسی آگاهی و نگرش زنان شهر یزد در مورد رفتار غربالگری سرطان پستان در سال 1391. بیماریهای پستان ایران, [online] 6(4), pp.41-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220227. 

 
بازدید یکساله 307 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی