برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 73 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کود سبز و مقادير مختلف کود فسفر و نيتروژن بر عملکرد دانه گندم در شرايط محيطي دزفول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، گروه زراعت واصلاح نباتات، دزفول، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت ماش به عنوان کود سبز و سطوح مختلف کود فسفر و نيتروژن بر عملکرد دانه گندم رقم چمران اين آزمايش در سال زراعي 90-1389 به صورت آزمايش کرت خرده شده فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. دو تاريخ کاشت کود سبز ماش 10 تيرماه و 20 مردادماه به همراه کرت آيش به عنوان کرت اصلي در نظر گرفته شدند. سه سطح کود نيتروژن (بدون کود، 60 و 120 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار) به عنوان فاکتور اول و سه سطح کود فسفر (بدون کود، 45 و 90 کيلوگرم فسفر خالص در هکتار) به عنوان فاکتور دوم در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اثر کود سبز و برهمکنش تيمارهاي آزمايشي بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد و اثر تيمارهاي فسفر و نيتروژن بر اين صفت در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. کشت کود سبز ماش در تاريخ هاي دهم تيرماه و 20 مردادماه باعث افزايش عملکرد دانه نسبت به تيمار آيش به ميزان 15.3 و 3.1 درصد شد. تاخير در تاريخ کاشت کود سبز ماش باعث کاهش اثرات سودمند آن در عملکرد دانه شد. بيش ترين عملکرد دانه به ترکيب تيماري 120 کيلوگرم نيتروژن + 90 کيلوگرم فسفر در تاريخ کاشت کود سبز دهم تيرماه متعلق بود. به طورکلي، نتايج اين پژوهش نشان داد که کاشت ماش جهت استفاده به عنوان کود سبز در تاريخ 10 تيرماه باعث افزايش عملکرد دانه گندم نسبت به شرايط آيش شد. هم چنين مشخص شد که در هنگام استفاده از ماش به عنوان کود سبز، عملکرد دانه در تيمارهاي کودي 60 کيلوگرم نيتروژن و 45 کيلوگرم فسفر در هکتار، نسبت به تيمار 120 کيلوگرم نيتروژن + 90 کيلوگرم فسفر در هکتار در شرايط آيش بيش تر بود. افزايش عملکرد دانه در تيمارهاي کود سبز نسبت به تيمار آيش به دليل افزايش تعداد دانه در واحد سطح و عملکرد بيولوژيکي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مدحج، ع.، و محمدپور، ع. (1392). اثر کود سبز و مقادیر مختلف کود فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه گندم در شرایط محیطی دزفول . مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 5(19), 73-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220014Vancouver : کپی

مدحج عادل، محمدپور عبدالرحیم. اثر کود سبز و مقادیر مختلف کود فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه گندم در شرایط محیطی دزفول . مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1392 [cited 2021October17];5(19):73-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220014IEEE : کپی

مدحج، ع.، محمدپور، ع.، 1392. اثر کود سبز و مقادیر مختلف کود فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه گندم در شرایط محیطی دزفول . مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 5(19), pp.73-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220014. 

 
بازدید یکساله 431 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی