نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير عصاره آبي الکلي گياه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمايي هورمون هاي محور هيپوفيز تيروئيد و برخي از آنزيم هاي کبدي در موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران
 
چکیده: 
گزنه از گياهان دارويي به شمار مي آيد که در اين تحقيق تاثير عصاره آبي الکلي اين گياه بر سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي T3، T4 و هورمون TSH و نيز آنزيم هاي کبدي، آلانين آمينوترانسفراز (ALT) آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) و آلکالين فسفاتاز (ALP) بررسي شد. در اين مطالعه از 40 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با وزن تقريبي  210±10گرم استفاده گرديد. حيوانات به 5 گروه 8 تايي تقسيم شدند. حيوانات گروه تجربي به ترتيب دوزهاي 25 mg/kg و  50و  100عصاره گزنه را به صورت تزريق درون صفاقي و به مدت 28 روز دريافت کردند. به حيوانات گروه شاهد فقط حلال دارو (آب مقطر) تزريق شد، وگروه کنترل تحت هيچ تيماري قرار نگرفت. در پايان دوره آزمايش، خون گيري از قلب حيوانات انجام گرفت و سرم خوني استخراج گرديد و سپس غلظت سرمي هورمون هاي T3، T4 و TSH به روش ELISA و آنزيم هاي کبدي به روش فتومتريک اندازه گيري شدند. نتايج با روش هاي آماري T-test و ANOVA تحليل شد (p£0.05). نتايج نشان داد که غلظت هورمون TSH در هر سه گروه تجربي نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري دارد.غلظت هورمون T4 در هر سه گروه تجربي و غلظت هورمون T3 در گروه هاي دريافت کننده دوزهاي 50 mg/kg و  100عصاره گياه کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل نشان دادند.ميزان آنزيم هاي کبدي ALT، AST در گروه هاي تجربي نسبت به گروه کنترل تفاوت معني داري نشان ندادند، در حالي که ميزان آنزيم ALP در گروه هاي تجربي و گروه شاهد، نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري نشان داد. کاهش هورمون هاي تيروئيدي T4 و T3 مي تواند به علت وجود ترکيباتي نظير فلاونوئيدها، کومارين و ترکيبات استروئيدي باشد و افزايش هورمون TSH احتمالا مي تواند به دليل حذف اثر فيدبک منفي در محور HPT باشد و اين در حالي است که گياه گزنه اثري بر روي برخي از آنزيم هاي کبدي ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقابابا، ح.، و حسینی، س.، و حسینی، س. (1390). بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمایی هورمون های محور هیپوفیز تیروئید و برخی از آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری, 3(4), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=219902Vancouver : کپی

آقابابا حیدر، حسینی سیده نیره، حسینی سیدابراهیم. بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمایی هورمون های محور هیپوفیز تیروئید و برخی از آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری. 1390 [cited 2022May23];3(4):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=219902IEEE : کپی

آقابابا، ح.، حسینی، س.، حسینی، س.، 1390. بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمایی هورمون های محور هیپوفیز تیروئید و برخی از آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری, [online] 3(4), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=219902. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 556 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی